Ôszydzoł hurtownie, wpŏd we zasadzkã

30-latek mōg ôszydzić nawet pŏrudziesiyńciu hurtownikōw na terynie hned cołkigo krŏju. Wpŏd w policyjnõ zasadzkã w Ôpolu. Chycōny chop, podle sfałszowanego potwierdzyniŏ przelewu bankowego, prōbowoł wyciōngnōńć tŏwŏr. Straty, co wynikajōm z jego przestympczych czynōw mogōm siōngać nawet 100 000 złotych. Grozi mu terŏz kŏra do 8 lŏt wiynziyniŏ. Policyjōny ekstra zabezpieczyli statek chopa na kōnto prziszłych kŏr. Sprawa sie rozwijŏ

Cyberkryminalni z Kōmyndy Wojewōdzkij Policyje w Ôpolu trefiyli na ślŏd machlyrza, co wyciōngoł tŏwary z hurtowni elektrycznych. Policyjōny pozornie przijzdrzeli sie jego działalności jak tyż spusobowi wkludzaniŏ inkszych firmōw w błōnd. Uzdali, iże tyn chop nojprzōd telefōnicznie wybaduje, kerŏ z hurtowni wydŏ tŏwŏr podle samego potwierdzyniŏ przelewu. Niyskorzij fałszowoł bankowe dokumynta, co je ôkazowoł pracownikōm firmōw i broł tŏwŏr.

Podle sebranych informacyji kryminalni wytypowali plac, kaj machlyrz może zaś sprōbować wychcieć tŏwŏr. Narychtowali tōż na terynie jednyj z hurtowni w Ôpolu zasadzkã. Podyjzdrzywany chop podjechoł tam citroenym z przełożōnymi, francuskimi tabulami registracyjnymi. Tam – doimyntnie udziwniōny – ôstoł ôd policyjōnōw chycōny. Pokŏzało sie, iże tyn chop to je 30-letni miyszkaniec Małopolski.

Szandarzi przeszukali jego pōmiyszkanie i miyjsce roboty. Ôdzyskali tajla wychcianego sprzyntu ôd hurtowników jak tyż zajōnli jego statek na kōnto prziszłych kŏr. 30-latek do tyj pory usłyszoł dwa ôbskarżynia swiōnzane z ôszustwami i używaniym fałesznych dokumyntōw. Tykajōm ône ino zdarzyń ze samego wojewōdzwa ôpolskigo, ale policyjōny z Kōmyndy Miastowyj Policyje w Ôpolu podyjzdrzywajōm, iże chop działoł na terynie pŏru wojewōdztw. Mōg ôn ôszydzić aji pŏrãdziesiōnt hurtowni na hned 100 000 złotych. Za take przestympstwa grozi mu kara nawet do 8 lŏt heresztu. Gyricht może rozsōndzić tyż ôdszkodwanie dlŏ pokrziwdzōnych.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Tychy: Spotkanie ze Zbigniewem Rokitą

Foto na wiyrchu: KMP Ôpole

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza