Orzeł czarny, orzeł biały. Ziemia pszczyńska 1914-1922

Do końca marca przyszłego roku w Stajniach Książęcych w Pszczynie zwiedzać można wystawę poświęconą wydarzeniom z czasów I wojny światowej i powstań śląskich, które rozgrywały się na ziemi pszczyńskiej. Ekspozycja ta jest tym bardziej godna uwagi, jako że Muzeum dołożyło wszelkich starań, aby przekaz historyczny był jak najbardziej obiektywny.
Wystawę można podzielić na dwie części. Pierwsza z nich dotyczy tego, co działo się w Pszczynie podczas Wielkiej Wojny. Najwięcej miejsca poświęcono tutaj Wielkiej Kwaterze Głównej, która przez prawie dwa lata znajdowała się w Pszczynie i w której przebywał także sam cesarz Wilhelm II. Autorzy wystawy nie zapomnieli także o dramacie Górnoślązaków wcielonych do armii niemieckiej oraz ich rodzin.
Druga część ekspozycji dotyczy z kolei okresu powstań śląskich i plebiscytu. Oprócz licznych i niezwykle wartościowych pamiątek po tamtych wydarzeniach, na zwiedzających czekają również szczegółowe opisy tamtych wydarzeń i filmy archiwalne.
Spośród eksponatów, na szczególną uwagę zasługuje oryginalny mundur admiralski cesarza Wilhelma II wypożyczony z muzeum w Huis Doorn w Holandii, a także liczne fotografie przedstawiające uczestników powstań śląskich – zarówno tych po stronie polskiej, jak i niemieckiej.
Gorąco zachęcam do odwiedzenia tej wystawy wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką. Nieczęsto zdarza się trafić na tak rzetelnie i bogato przygotowaną ekspozycję, która podejmuje tak trudny temat, jakim są powstania śląskie i plebiscyt.

Przemysław Żołneczko – absolwent kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Miłośnik historii Górnego Śląska. Wielbiciel rowerowych wycieczek po różnych zakamarkach ziemi pszczyńskiej. Na co dzień stały współpracownik bojszowskiego miesięcznika „Nasza Rodnia”, a także kilku lokalnych portali internetowych. Swoje regionalne zainteresowania łączy z pasją pożarniczą.

Dej pozōr tyż:  Exodus – schluss!

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza