Ôpera we strzybrnym mieście UNESCO

W dniach 12-13 mŏja w Tarnowskich Gōrach raja kōncertōw „Ôpera we strzybrnym mieście UNESCO” narychtowanych ôd Kamiliańskij Kapele Dyntyj pod batutōm Olka Königa. Zaprezyntowane bydōm nojpiykniyjsze uwertury, aryje i suity ôperowe. Kōncert ôdbydzie sie pod patrōnatym Ôpery Ślōnskij w Bytōmiu, z udziałym jeji solistów, w tym Macieja Komandery i Włodzimierza Skalskiego. Kōncerty pokludzi Violetta Rotter-Kozera (TVP 3).

Zaprŏszōmy do Tarnogōrskigo Cyntrum Kultury. Tam tyż idzie kupić bilety, jak tyż na www.tck.net.pl.

Wachtyrz.eu trzimie patrōnat medialny nad kōncertami.

Cołki program znojdziecie na profilu FB.

 

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza

Cyntrum Preferyncyji Prywatności

Potrzebne

Zbiory cookies potrzebne do nojbarzij podstawowych funkcyji serwisu: zgoda na politykã prywatności (gdpr) i informacyjŏ ô blokowaniu reklam (anCookie), testowy zbiōr ôd platformy (wordpress_test_cookie)

gdpr, anCookie, wordpress_test_cookie

Ino po zalogowaniu

Zbiory cookies potrzebne do byciŏ zalogowanym w serwisie.

wordpress_logged_in_, wordpress_sec_, wp-settings-time-