Ôpera we strzybrnym mieście UNESCO

W dniach 12-13 mŏja w Tarnowskich Gōrach raja kōncertōw „Ôpera we strzybrnym mieście UNESCO” narychtowanych ôd Kamiliańskij Kapele Dyntyj pod batutōm Olka Königa. Zaprezyntowane bydōm nojpiykniyjsze uwertury, aryje i suity ôperowe. Kōncert ôdbydzie sie pod patrōnatym Ôpery Ślōnskij w Bytōmiu, z udziałym jeji solistów, w tym Macieja Komandery i Włodzimierza Skalskiego. Kōncerty pokludzi Violetta Rotter-Kozera (TVP 3).

Zaprŏszōmy do Tarnogōrskigo Cyntrum Kultury. Tam tyż idzie kupić bilety, jak tyż na www.tck.net.pl.

Wachtyrz.eu trzimie patrōnat medialny nad kōncertami.

Cołki program znojdziecie na profilu FB.

 

Dej pozōr tyż:  Edith Stein - W poszukiwaniu prawdy

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza