Open the Door: Ôtwōrz sie na sztukã!

W dniach 21-30 września w Katowicach ôdbydzie sie I Edycyjŏ Miyndzynŏrodowego Festiwalu OPEN THE DOOR. Na tã przileżytość do miasta sjadōm kōnsztlery z Izraela, Hiszpanije, Czech, Meksyku, Rusyje i Polski. W niyôbyczajnych przedstawiyniach tyjatralnych do głosu dojdōm ci, co ô nich społeczyństwo zapōminŏ: niypołnosprŏwni, niywidōmi, niymocni. Przedstawiynia i artystyczne projekty bydzie szło ujzdrzeć miyndzy inkszymi na Scynie w Galeryji Katowskij.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Kōniec września upłynie w Katowicach pod znakym wyjōntkowych pokazōw tyjatralnych. Miyndzynŏrodowy Festiwal OPEN THE DOOR, ôdprŏwiany ôd Tyjatru Ślōnskigo w dniach 21-30 września, cołki poświyncōny je ôsobōm zapōmnianym ôd społeczyństwa. To piyrszŏ takŏ inicjatywa w Polsce. Ôglōndŏcze bydōm mogli poznać historyje ludzi niypołnosprŏwnych, niymocnych abo przimuszōnych do ôstawiyniŏ dōmōw. Kōnsztlery i aktory, co bierōm udzioł w trefiyniu, czynsto sami doznali wykluczyniŏ, i bez kōnszt dzielōm sie swojimi prōbami i prowokujōm do dyskusyje, a tyż skłōniajōm do refleksyje. W repertuarze festiwalu, ôkrōm przedstawiyń tyjatralnych, sōm tyż warsztaty, przedstawiynia plenerowe, projekcyje i czytanie performatywne. Niyôbyczajne wystympy bydzie szło ôbejzdrzeć w Tyjatrze Ślōnskim, Muzeum Ślōnskim, na Scynie w Galeryji Katowskij, a tyż na ulicach Katowic.

Program festiwalu dostympny na Facebooku.

Zdrzōdło: materyje presowe.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza

Cyntrum Preferyncyji Prywatności

Potrzebne

Zbiory cookies potrzebne do nojbarzij podstawowych funkcyji serwisu: zgoda na politykã prywatności (gdpr) i informacyjŏ ô blokowaniu reklam (anCookie), testowy zbiōr ôd platformy (wordpress_test_cookie)

gdpr, anCookie, wordpress_test_cookie

Ino po zalogowaniu

Zbiory cookies potrzebne do byciŏ zalogowanym w serwisie.

wordpress_logged_in_, wordpress_sec_, wp-settings-time-