Ôpawa: Muzyum Ziymi Ślōnskij zaprŏszŏ

Muzyum Ziymi Ślōnskij we Ôpawie (Slezské zemské muzeum Opava) zaprŏszŏ na byzuch. We nojbliżych tydniach fest polecane sōm wysstawy a wydarzynia: Indiańske lato, Miyndzynarodowŏ noc niytopyrzy, a we wrzejśniu Ślōnskŏ Noc Muzyjōw.

Detale po czesku:

Indiánské létovíkend 21. a 22. 8. 2021 od 10 do 18 hodin v Arboretu Nový Dvůr – Přijďte si k nám vyzkoušet, jaké to je být indiánem. Dozvíte se, jak žili indiáni, v čem bydleli nebo jaké používali zbraně. Atmosféra Divokého západu bude prostupovat všemi kouty botanického parku. Těšit se můžete na ukázky indiánského teepe, výrobu originálních indiánských ozdob, tábor lovců kožešin, dobové zbraně, komentované prohlídky parku, soutěže pro děti a mnoho dalšího. Vstupné 70/40/150 Kč.

Mezinárodní noc pro netopýrystředa 25. 8. 2021 od 18 do 22 hodin v Müllerově domě – Pojďte s námi nahlédnout do života netopýrů, zajímavých tvorů, se kterými je spojena celá řada mýtů, pověr a pověstí. Díky přednáškám, audio i video ukázkám zjistíte, jak tito zajímaví savci žijí, co je nejvíce ohrožuje, jak je lze chránit a proč jsou v přírodě užiteční. Vstup zdarma.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Slezská muzejní nocpátek 10. 9. 2021 od 17 do 22 hodin – V rámci letošní Slezské muzejní noci pro vás připravujeme opět netradiční a bohatý kulturní program. Brány Slezského zemského muzea se večer otevřou v Historické výstavní budově ‒ Müllerově domě, Památníku Petra Bezruče, Národním památníku II. světové války a Arboretu Nový Dvůr. Podrobný program bude brzy zveřejněn.

Dej pozōr tyż:  Z Rybnika do Radlina - zaproszenie na wycieczkę

Navštívit můžete:

  • Národní památník II. světové války (Hrabyně 192) / út–ne 9–12 a 13–17 hodin,
  • Památník Petra Bezruče (Ostrožná 35, Opava) / st‒so 8–12 a 13–16 hodin,
  • Srub Petra Bezruče (Ostravice) / so, ne, svátky 9–11 a 14–16 hodin,
  • Arboretum Nový Dvůr / denně 8‒18 hodin.

Upozorňujeme návštěvníky, že ve všech areálech je nutné dodržovat aktuální protiepidemická opatření.

Z důvodu rekonstrukce zůstávají veřejnosti uzavřené areály:

  • Historická výstavní budova ‒ Müllerův dům (Komenského 10, Opava),
  • Areál čs. opevnění Hlučín-Darkovičky.

Zároveň Vás srdečně zveme na výstavy:

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 7.04.2023

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza