OFF Festiwal, 2-4 siyrpnia

Kluby Chicago, islandzke prōznoty i polske drōgi – wszyjske te miyjsca nawiydzymy bez ruszanio sie z Katowic, w towarzistwie Pablopavo i Ludzików, EABS z Tenderloniousem, Hani Urażuje, Honey Dijon, Soccer Mommy i P.Unity. Do tego powitōmy na OFFie jednego z nojważniyjszych twōrcōw brytyjskij muzyki alternatywnyj – Jarvisa Cockera.

OFF Festival Katowice 2019 ôdbydzie sie w dniach 2-4 siyrpnia. Bez trzi dni bydzie szło zoboczyć takich wykōnawcōw jak:

Foals, Suede, Jarvis Cocker introducing JARV IS…, Stereolab, Neneh Cherry, Aldous Harding, The Comet is Coming, Superorganism, Electric Wizard, Lebanon Hanover, The Gaslamp Killer, Daughters, Loyle Carner, OM, Zespół Pieśni i Tańca “Śląsk”, Durand Jones & The Indications, Dezerter gra “Underground Out of Poland”, Perfect Son, Octavian, Tirzah, Hania Rani, Honey Dijon, Lotic: Endless Power, The Body, Juan Wauters, slowthai, Black Midi, Tęskno, SAMA’, Jakuzi, Phum Viphurit, Tuzza, Soccer Mommy, Veronica Vasicka, Pablopavo i Ludziki z Naprawdę Dużym Zespołem, Trio Jazzowe Marcina Maseckiego, Emerald, Ammar 808, Boogarins, Dr. Rubinstein, VTSS, Bamba Pana & Makaveli, P.Unity, EABS feat. Tenderlonious, Wczasy, Entropia, The Real Gone Tones, Trupa Trupa, Jan – rapowanie, Niemoc, Kapela Maliszów, Dynasonic, Cudowne Lata, TENTENT, Polmuz, Babu Król, Santabarbara Music, João de Sousa, Moriah Woods, Szymon Mówi, Budyn/Pikula, Adam Repucha, Ziela.

OFF Festiwal ôdbydzie sie tradycyjnie w Dolinie Trzech Stawōw. Trzidniowe karnety stojōm po 400 zł, a miyjsca na polu namiotowym sōm w cynie 80 zł.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Hart Wegner: Off Paradise – cz.1

Wiyncyj informacyji na strōnie festiwalu.

Tło grafiki: Przykuta, Wikimedia Commons

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza