Odra: przed nami kolejne “Pływadła”

W sobotę 24 czerwca rozpocznie się już po raz 23 dwudniowa impreza pod nazwą „Pływadła”, podczas której pływające dziwolągi, a na nich załogi z całej niemal Polski przemierzą fragment górnośląskiego odcinka Odry od Raciborza do Koźla. – Z przerwą na nocleg (oraz imprezę) w miejscu, gdzie po jednej stronie Odry znajduje się kultowa odrzańska wioska Przewóz, a po drugiej Dziergowice.

Pomysłodawca imprezy Bronisław Piróg, chciał nie tylko, by niosła ona dobrą zabawę dla uczestników i widzów, ale także, aby w taki niekonwencjonalny sposób zwrócić uwagę władz nadodrzańskich województw, powiatów, miast i gmin oraz innych odpowiedzialnych podmiotów, na ogromny potencjał, który tkwi w rzece Odrze.

Kiedyś – zwana księżną śląskich rzek – była Odra główną arterią Śląska. Służyła gospodarce i turystyce – transportowano Odrą tysiące ton towarów; pływały po niej statki wycieczkowe, a w zakolach organizowane były kąpieliska i plaże.

Dzisiaj Odra nie jest już niemal w ogóle wykorzystywana gospodarczo, ale również nadodrzańska i odrzańska rekreacja i turystyka mają się nienajlepiej. Niestety, przez ostatnie 23 lata niewiele się na Odrze zmieniło i wciąż to właśnie„Pływadła” są dla wielu osób spoza Śląska najbardziej rozpoznawalnym wydarzeniem na Odrze, a przecież nie o to chodziło…

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Pan Bronek Piróg nie jest etnicznym Ślązakiem, ale w tym roku obiecał, że popłynie swym pływadłem pod śląską, żółto-niebieską banderą. Na imprezie będzie też obecne wydawnictwo Silesia Progress, które reprezentować będzie Piotr Zdanowicz – ceniony publicysta Wachtyrza, ale także autor wielu książek o Śląsku. W sobotę nasze stoisko z książkami znajdziecie od godziny 14 na przystani w Turzu. Natomiast w niedzielę już od godziny 13 będziemy na przystani „Szkwał”, na kozielskiej Wyspie. Będzie tam można m. in. nabyć opracowanie na temat Kanału Kłodnickiego – po polsku lub po śląsku, ale także wiele innych książek o Śląsku i po śląsku.

Dej pozōr tyż:  Tychy: "Śnialnia. Śląski underground" w MMT

No cóż, odrzańska bryza, mnóstwo „szuwarowych” odrzańskich marynarzy, znakomita zabawa, a do tego jeszcze dobra książką – czego chcieć więcej…

Zapraszamy!

Zdjęcia Piotra Zdanowicza ze wcześniejszych edycji “Pływadeł”:

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza