Ôdpowiydź czornej łowce – poetycko riposta Fojermana

Napisoł ôtok chłop na Wachtyrzu ô „łowcach a zbiyraczach”, kaj tyż ô Fojermanie stoło. Jak żech tak zaczōn rozważować, to se myśla: nō, ja, czornōm łowcōm już mie kedyś możno keryś sprzezywoł, ale co jo tymu chłopu zebroł? To tak dlo błoznōw, a terazki moja prōba ôdpowiedzi czornej łowce:

Ôstało schylić głowa

Je na Ślōnsku poetōw moc,
I Wy ich znocie tyż pora możno,
Jo chca ô jednym spōmnieć, bo
Wiynkszego, myśla, żech niy poznoł.

Tyn, co Dantego przetłōmaczōł,
Co Burnsa pisoł po naszymu,
Ôn ślōnsko godka dźwigać zaczōn,
Światu pokozoł jōm całymu.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Tyn co sam piyrszy nōm pokozoł,
Jako plyś w wiersze ślōnski słowa.
Chłop dużo robi, mało godo.
A mie ôstało schylić głowa.

Fojerman

Stasiek Neblik, ps.”Fojerman” – Ślōnzok, fojermōn na pynzyji, autor ksiōnżki ”Do rymu po naszymu, abo ślōnski miszmasz” a autor „Dykcjōnorza Godki Ślōnskij”, człōnek DURŚ.

Dej pozōr tyż:  Zdarzyło się w sierpniu – śląskie kalendarium

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Stasiek Neblik, ps.”Fojerman” – Ślōnzok, fojermōn na pynzyji, autor ksiōnżki ”Do rymu po naszymu, abo ślōnski miszmasz” a autor „Dykcjōnorza Godki Ślōnskij”, człōnek DURŚ.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza