Ô prymierze „Małego Princa”. Czytejmy małe a sroge ksiōnżki

27 listopada 2018 r. ô godz. 17.00 w Zalu Parnassos Bibliŏtyki Ślōnskij w Katowicach, miała plac prymiera ślōnskigo wydaniŏ „Małego Princa” Antoine’a de Saint-Exupéry’ego przełożōnego na ślōnskõ gŏdkã.

Dr hab. prof. UŚ Zbigniew Kadłubek, dyrechtōr Bibliŏtyki Ślōnskij powitoł wszyjskich, roztolicznie przibyłych na tref, i gŏdoł ô tym, jak ważne je, żebychmy: czytali mało, ale głymboko (…) dŏwali pozōr na małe, a sroge ksiōnżki, take jak ta, ô keryj dzisioj ôsprawiōmy (…).

Dalszõ tajla trefu, gŏdkã z Grzegorzym Kulikym (tumaczym „Małego Princa” na gŏdka) i Mirosławym Neinertym (aktorym, reżysyrym, dyrechtorym Tyjatru Korez, kery podyjmnōł sie tyż nagraniŏ cołkigo „Małego Princa” w formie audiobooka) pokludziyła redachtōr Agnieszka Strzemińska, bez tydziyń zwiōnzanŏ z Radyjym Katowice.

Mocka pytań (i ôdpowiedzi) było ô tym, co w tyj małyj-srogij ksiōnżce je ważne: czy to, iże krōtki tekst napisany we formie ksiōnżki dlŏ dzieci je niy (ino) dlŏ dziycia? Czy wszelke prŏwdy filozoficzne, co dō nich czynsto wrŏcōmy przi ôtwiyraniu tyj ksiōnżki (…) i prywatne powroty do wzruszyń – jak pedzioł Mirosław Neinert.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

fot. Ewa Waszut (silesiansoul.com)
fot. Ewa Waszut (silesiansoul.com)

Grzegorz Kulik prziznoł, iże ksiōnżki, kerych przekładu sie podyjmnōł, z wiynksza mŏ swojã prymierã przed Godniymi Świyntami skirz (tyż) tego, iże tyn czas je ôsobliwy, a ksiōnżka po ślōnsku, na Ślōnsku to je barzo dobry gyszynk. Jak spōmnymy, iże wszyjske prziwiyziōne ôd Wydŏwnictwa Media Rodzina egzymplŏrze „Małego Princa” na tref w Bibliŏtyce sie przedały, niy śmiã w to wōntpić.

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoslōnskich szportplacach, 10.10.2021

Kaj idzie jeszcze kupić „Małego Princa”?

we sklepie Wydŏwnictwa Silesia Progress: https://www.silesiaprogress.com/pl/p/Maly-Princ-audiobook-Antoine-de-Saint-Exupery/1242

abo bez serwis Wydŏwnictwa Media Rodzina: https://mediarodzina.pl/prod/1666/Maly-Princ

przigotowała: Ewa Waszut

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza