O górnośląskim chłopaku w Wehrmachcie i szukaniu przodków w archiwach z muzeum w Tychach

Kolejna odsłona cyklu „Mozaika górnośląska”, w nowej formule, to spotkanie z Kamilem Kartasińskim, historykiem, doktorantem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i autorem książek „Chłopak z Wehrmachtu. Żołnierz Andersa” i „Odszukaj dziadka w…”. Tematem przewodnim będą nieoczywiste losy Górnoślązaków walczących w II wojnie światowej oraz genealogiczne poszukiwania. Tym razem nie możemy spotkać się w realu, więc bądźmy razem online. Dla tych, którzy nie będą mogli dołączyć, będzie dostępny zapis spotkania.

Okazją do spotkania jest wznowienie w 75. rocznicę zakończenia II wojny światowej, cieszącej się popularnością, publikacji „Chłopak z Wehrmachtu. Żołnierz Andersa”. To, przedstawione w sposób daleki od poprawnych politycznie klisz, wspomnienia pochodzącego z Rudy Śląskiej 90-letniego Jana Szymczyka (1927–2018). Wojenne losy skierowały go najpierw do armii niemieckiej, a potem do Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Sam autor poświęcił kilka lat na zbadanie niebanalnej historii weterana. Nie tylko odwiedzał archiwa, ale też dotarł do rodzin oficerów, pod którymi służył bohater opowieści: Rudolfa von Wittenberga, Antoniego Nowosadowskiego i Mariana Worwy. Ta relacja wspomnieniowa wiele mówi także o czasach schyłku dwudziestolecia międzywojennego na polskim Górnym Śląsku oraz okresie wojny i okupacji.

Pierwsze wydanie „Chłopaka z Wehrmachtu. Żołnierza Andersa” ukazało się w grudniu 2018 roku. Wydanie drugie uzupełnione jest o interesujące mapy i nowy materiał ilustracyjny. Autor poszerzył również wątki związane z wojennymi dziejami Rudy Śląskiej. Książka została opatrzona komentarzami uzupełniającymi i porządkującymi wiedzę historyczną czytelników. To sprawia, że jest ciekawą pozycją objaśniającą skomplikowaną historię Górnego Śląska.

Dej pozōr tyż:  Ślōnski adler nazŏd u czeskich hokeistōw

Z kolei „Odszukaj dziadka w…” to odpowiedź na rosnące w błyskawicznym tempie zainteresowanie losami przodków, którym, ze względu na zawiłą historię XX wieku, przyszło walczyć pod różnymi sztandarami. Coraz więcej osób chce odtworzyć drzewo genealogiczne rodziny lub biogram wybranej postaci. Wielu z nas jednak nie wie, od czego te poszukiwania zacząć, do jakich archiwów się udaćjakie informacje można znaleźć w bazach internetowych. Autor w prosty i przystępny sposób przybliża, co kryją m. in. archiwalia zawierające informacje o Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska walczącej w trzech powstaniach śląskich, Armii Krajowej i Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie, a także Wehrmachcie, do którego w latach II wojny światowej powołanych zostało wielu Ślązaków. Z tego poradnika genealogicznego można dowiedzieć się również, jak szukać przodków w armiach zaborczych – niemieckiej, austro-węgierskiej oraz carskiej.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Obydwie książki będzie można kupić w sklepie internetowym Muzeum Miejskiego w Tychach.

Kamil Kartasiński – historyk, autor książkek „Chłopak z Wehrmachtu. Żołnierz Andersa” i „Odszukaj dziadka w…”, w której znaleźć można wskazówki, gdzie i jak poszukiwać informacji o przodkach służących w wojsku na różnych frontach podczas I i II wojny światowej, a także walczących w Powstaniach Śląskich.

data: 23 maja 2020 (sobota), godz. 18.00
gość: Kamil Kartasiński
prowadzi: dr Mirosław Węcki
spotkanie online: streaming live na facebookowym profilu Muzeum Miejskiego w Tychach (@MuzeumMiejskiewTychach)
dostęp bezpłatny

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza