Ô Cwergach, co we szuflodzie sie skryły

Po ślōnsku pisza praje 20 lot. Piyrsze teksty mōm ze 2004 roku. Co pisza? Roztomańte rzeczy: bojki, fraszki, limeryki, a co mi sie tam jeszcze spōmni. A możno to, co mi jaki Cwerg do ucha szeptnie?

Z tymi Cwergami, to było tymu tak: uznoł żech, że możno trza by przetłōmaczyć po ślōnsku jako srogszo bojka, co je znano na cołkim świecie. Nō ja, dyć te bojki pisane sōm po rusku, chińsku, japōńsku, niymiecku, francusku, a dlō mie jedyno cudzo godka, jako znōm za tela, to je jynzyk polski. Musza przetłōmaczyć co ze jynzyka polskigo, ale taki napisane po polsku, a niy ze polskigo tłōmaczynio.

Zaczōn żech lotać po internecach a trefiōł żech tam na te „Cwergi a Maryjka” ôd „Maryjki” Kōnopnickij. Ksiōnżka była napisano po polsku, a je bezmała tłōmaczōno na praje 50 jynzykōw na świecie. Tōż to je możno coś dlō mie. Przeca ślōnski dziecka niy sōm gorsze, a tyż majōm prawo czytać we swojim jynzyku ta bojka. Tōż tak dlo szpasu, dlo sia, zaczōn żech na prōba tłōmaczyć. Ksiōnżka mo kole 100 strōnōw, dyć na dzisiej je cołko przetłōmaczōno. Na razie Cwergi pokryły sie we mojij szuflodzie, a żodyn niy wiy ani, czy kedy z tej szuflody wylezōm. Mocka śniegōw musi stajeć, mocka trza tam poprawić jeszcze, niż jōm pudzie kōmu pokozać. Dyć jo niy byda wyganioł tych Cwergōw ze szuflody, niech se tam śpiōm, a mi roz za czas pobojajōm jako nowo bojka.

Jak by tak praje kery z Was chcioł poczytać co ô tych Cwergach, to na Giskanie Fojermana je poczōntek bojki. Rod bych bōł usłyszoł tyż Wasze ôpinie ô tym tłōmaczyniu. Sōm Cwerg Tuplikorz prziznoł mi sie, że ciynżko mioł bojać mi to po ślōnsku. A jako Wy to widzicie? Poradzi tyn Tuplikorz bojać po ślōnsku?

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Fojerman     

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Stasiek Neblik, ps.”Fojerman” – Ślōnzok, fojermōn na pynzyji, autor ksiōnżki ”Do rymu po naszymu, abo ślōnski miszmasz” a autor „Dykcjōnorza Godki Ślōnskij”, człōnek DURŚ.

Śledź autora:

4 kōmyntŏrze ô „Ô Cwergach, co we szuflodzie sie skryły

 • 19 stycznia 2022 ô 19:54
  Permalink

  No chyba te cwergi niy som asz taki maluski jak ziorko z banie???

  Ôdpowiydz
  • 20 stycznia 2022 ô 07:33
   Permalink

   Powiydzcie toi Kōnopnickij, co te Cwergi sōm wiynksze 🙂

   Naród wielce osobliwy.
   Drobny — niby ziarnka w bani:
   Jeśli które z was nie wierzy,
   Niech zapyta starej niani.

   Ôdpowiydz
   • 24 stycznia 2022 ô 00:01
    Permalink

    Já, zwergi puścić lŏs we świŏt! Czym skorzij, to lepij:)

    Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź do Krisztof Pociep ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza