Nowŏ ksiōnżka ôd Evy Tvrdej – po czesku i… ślōnsku!

Eva Tvrda napisała nowŏ ksiōnżka, kerŏ je nietypowŏ we jyj pisaniu, bo naszykowała jõ po czesku i… ślōnsku! Krzest ksiōnżki Očima vidět/Očami vidźeć bańdzie we wtorek, 26 listopada, we Czerwōnym kojściele w Hulczinie (Červeny kostel v Hlučíně) na ulicy Opavská 772/10. Ksiōnżka napisanŏ je we hulczyńskej ôdmianie ślōnskego (po našemu), kery je zapisany czeskim alfabetym.

Poczōntek krztu ô 17.30.

Ôkrōm trefu z autorkōm i możliwości nabyciŏ jejij ksiōnżki bańdzie szło tyż posuchać Hulczyńskego chōru (Hlučínský pěvecký sbor).

Ôd 3 grudnia do 16 marca Eva Tvrda planuje tyż 10 kolejnych trefōw, kaj bańdzie szło kupić ksiōnżka.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Očima vidět/Očami vidźeć ukŏzały sie we wydŏwnictwie Littera Silesia.

To piyrszŏ prōba Evy Tvrdej ku ratowaniu już mało używnego ślōnskego ze Kraiku Hulczyńskego.

Po polskej strōnie Ślōnska ukŏzały sie do dzisiej dwie ksiōnżki autorki: “Dziedzictwo” i “Dyskretny urok Śląska“.

Dej pozōr tyż:  Mirosław Syniawa: Köhler, Haase, Nachbar

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Pejter Długosz

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza