Nojlepij ô Hajmacie uczōm we Rybniku

Eli dzisiej je finał “Silesia Incognita” to na zicher bydzie gorko. Eli niy skuli klary, to skuli emocyji. Niy inakszyj było na Sztadionie we Tychach we ôstatnio sobota. Kej Marcin Melon, kery kludziōł cōłko impreza, pedzioł, co za nami je ôstatnie pytanie, kożdy myśloł, co yntlich pōdzie sie dychnōnć. Nale katać tam!

Chopcy z Rybnika (Bartosz Janyga, Antoni Miłowski ze szkoły nr 5) i z Katowic (Dominik Pieczyrak, Mateusz Lalik ze szkoły nr 4) mieli po tela samo punktōw, skuli czego prziszło do dogrywki. Karlusy z Rybnika piyknie wyerklerowali co to je DreiKaiserEcke. Karlusy z Katowic mieli ciynższe zadanie: kero ślōnsko ikona mianuje sie po naszymu “Gynsipympek” (klar, rozchodzi sie ô Maria Teresa Cornwallis-West abo Daisy!)? Niy wiedzieli i skuli tego to manszaft z Rybnika (i jejich rechtor Franciszek Podleśny) pojadōm latoś do Parlamyntu Europejskigo do Bruksele ze patronym konkursu europosłym Łukaszym Kohutym.

fot. Artur Pławski, Muzeum Miejskie Tychy

“Silesia Incognita” to je jedyny konkurs, kaj rozchodzi sie blank ô nasz Hajmat. Sześćdziesiōnt bajtlōw, kere dostały sie latoś do finału, musiało ôdpedzieć na pytania, kere zadowały im take eksperty jak Mariusz Czerkawski, szauszpilerka Grażyna Bułka, dyrygynt Marek Moś, malyrz Grzegorz Chudy i youtuber Sebastian Reinhold Handy-Fischer. Musieli tyż rozpoznać uwożanych Ślōnzokōw (Jozefa Kożdonia, Mieszka Plōntonogigo i Johanny von Schaffgotsch-Godula), znać ślōnske filmy (“Perła w Koronie”, “Skazany na bluesa”, “Jesteś Bogiem”, “Angelus) i jejich reżyserōw, no i ôdpedzieć na mocka inkszych pytań.

Dej pozōr tyż:  Edukatorium regionalne: „Na Śląsku, o Śląsku, po śląsku..."

Niy ma sie co dziwować, co nawet rechtor Franciszek Podleśny wajoł jak ciynżki je tyn konkurs. Nale zaczym napoczōn sie cōłki szpas, organizatorki (Aleksandra Matuszczyk z tyskigo Muzyjum i Karina Bryja ze tyskij szkoły nr 37, kaj narodziyła sie idyjo konkursu) i wiceprezydynt Tychōw Maciej Gramatyka spōminali piyrszego patrona Marka Plury, kery latoś umrził. To dziynki niymu “Silesia Incognita” dostała takigo szwōngu, a terozki Łukasz Kohut zocnie kontynuuje jego robota. Trocha ô Plurze pedzioł tyż wiceprezydynt Tychōw Maciej Gramatyka, kery przijechoł na Sztadion ekstra na finał.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Jury – fot. Artur Pławski, Muzeum Miejskie Tychy

Łōńskigo roku konkurs wygrały frelki z Bojszōw nale wysokie place rybnickich szkolorzy we kożdyj jednyj edycji to niy ma cufal. Rybnik we 2016 roku fōndnoł ôbowiōnzkowe lekcje edukacyji regionalnyj we kożdyj czwortyj klasie. Idzie pedzieć, co ta inwestycjo sie ôpłaco, niy ino skuli tego, co bajtle wygrywajōm konkursy, nale tyż beztōż, że coroz to bardzij przajōm swojymu Hajmatowi i na zicher Hajmat bydzie mioł z nich pociecha. W nojlepszyj szōscte znodła sie jeszcze jedna szkoła z Rybnika, a tyż z Gogołowyj, Siemianowic i Międzyrzecza.

Na som koniec trza jeszcze pedzieć, co partonym merytorycznym konkursu je Wojewōdzki Ośrodek Metodyczny, kerego reprezyntantka znodła sie latoś we jury, kere kludziōł jak zowdy dr Michał Dziōbek. Bajtle pojechały do dom z epnymi nagrodami (niy ino te, kere pojadōm do Bruksele), kere fōndły firmy Tymbark i Master.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza