Nojczynstsze nazwiska we Kraju Morawskoślōnskim

We Kraju Morawskoślōnskim policzyli wszyjstke nazwiska. Nojwiyncej je Novakōw. To je tak jak w cołkej Republice Czeskej. Na drugim placu sōm Sikory, a nojwiyncej jich je we ślōnskej tajli Kraju Morawskoślōnskiego. Na kolejnych placach sōm Svobody a Konečni (Koneczni).

We powiecie Opawa znojdziymy też moc Vichōw. We powiecie Karwina je moc Horvathōw, a we Frydku-Mistku Byrtusōw.

Bōły policzōne wszyjstke nazwiska, co nosi jich wiyncej jak 10 ludziōw. Wylazło tego aż 47.231.

We innych regionach na piyrszych placach sōm: Pospíšile we Kraju Ołomunieckym, Svobody we Kraju Południowomorawskim, Černí ve Kraju Pilzyńskim, a Dvořáki na Wysoczynie. We reszcie Republiki Czeskej na piyrszym placu sōm Novaki.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

 

Foto: www.snappygoat.com

Dej pozōr tyż:  Piekary Śląskie: Literacki panel dyskusyjny "Śląsk kobiecym okiem”

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza