Nojbarzij wyczekowano gra je budowano na Ślōnsku

Na Ślōnsku je prawie budowano jedna z nojbarzij ôczekowanych ger kōmputrowych ôstatnich lot. Kole 450 ôsōb we wrocławskim CD Projekt Red robi nad tytułym Cyberpunk 2077, co je ôparty na planszowyj grze Cyberpunk 2020.

Chyba kożdy słyszoł ô CD Projekcie. To ôni stworzili seryjo ger ô Wiedźminie – adaptacyjo rōmanōw ôd Andrzej Sapkowskigo, co je uznowano za jedna z nojlepszych seryji ger we historyji. Teroz firma kōńczy projekt, co sie dzieje we blank inkszym świecie.

Cyberpunk 2077 bōł ôgłoszōny we 2012 roku i zaroz ôczy cołkigo gamingowego świata wejzdrzały na niego. We 2016 roku firma dostała ôd Norodowego Cyntrum Badań i Rozwoju 30 mln złotych na innowacyje, co potym były użyte przi budowaniu gry.

Ulepszōne były systymy animacyje, żeby lepij bōł zsynchrōnizowany ruch ust i miyńśni. Było tyż ulepszōne przechytowanie ruchu

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Gra je inspirowano filmym „Blade Runner”, japōńskōm mangōm i anime „Kōkaku Kidōtai” (angelski tytuł to „Ghost in the Shell”, we 2017 wyszoł amerykański film na jeji podstawie) i grami kōmputrowymi „System Shock” i „Deus Ex”.

W czyrwcu CD Projekt ôpublikowoł zapowiydź wideo gry, co w nim ujawniōł, że jedna ze głōwnych rōl we Cybrepunk 2077 bydzie grać Keanu Reeves, znōmy ze takich filmowych hitōw jak „Matrix” abo seryjo ô Johnie Wicku.

Prymiera gry je zapowiedziano na bezrok, 16 kwietnia. Niżyj możecie ôbejzdrzeć jeji dwie zapowiedzi wideo. Pozōr! Niy do dzieci!

 

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Tumacz, publicysta, popularyzatōr ślōnskij mŏwy. Autōr Korpusu Ślōnskij Mŏwy, ślōnskich przekładōw „A Christmas Carol” Charlesa Dickensa, „Dracha” Szczepana Twardocha, „Le Petit Prince” Antoine de Saint-Exupéry'ego i „Winnie-the-Pooh” A. A. Milne, jak tyż ger kōmputrowych Euro Truck Simulator i American Truck Simulator. Laureat Gōrnoślōnskigo Tacyta za rok 2018.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza