Nojbarzij wyczekowano gra je budowano na Ślōnsku

Na Ślōnsku je prawie budowano jedna z nojbarzij ôczekowanych ger kōmputrowych ôstatnich lot. Kole 450 ôsōb we wrocławskim CD Projekt Red robi nad tytułym Cyberpunk 2077, co je ôparty na planszowyj grze Cyberpunk 2020.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Chyba kożdy słyszoł ô CD Projekcie. To ôni stworzili seryjo ger ô Wiedźminie – adaptacyjo rōmanōw ôd Andrzej Sapkowskigo, co je uznowano za jedna z nojlepszych seryji ger we historyji. Teroz firma kōńczy projekt, co sie dzieje we blank inkszym świecie.

Cyberpunk 2077 bōł ôgłoszōny we 2012 roku i zaroz ôczy cołkigo gamingowego świata wejzdrzały na niego. We 2016 roku firma dostała ôd Norodowego Cyntrum Badań i Rozwoju 30 mln złotych na innowacyje, co potym były użyte przi budowaniu gry.

Ulepszōne były systymy animacyje, żeby lepij bōł zsynchrōnizowany ruch ust i miyńśni. Było tyż ulepszōne przechytowanie ruchu

Gra je inspirowano filmym „Blade Runner”, japōńskōm mangōm i anime „Kōkaku Kidōtai” (angelski tytuł to „Ghost in the Shell”, we 2017 wyszoł amerykański film na jeji podstawie) i grami kōmputrowymi „System Shock” i „Deus Ex”.

W czyrwcu CD Projekt ôpublikowoł zapowiydź wideo gry, co w nim ujawniōł, że jedna ze głōwnych rōl we Cybrepunk 2077 bydzie grać Keanu Reeves, znōmy ze takich filmowych hitōw jak „Matrix” abo seryjo ô Johnie Wicku.

Prymiera gry je zapowiedziano na bezrok, 16 kwietnia. Niżyj możecie ôbejzdrzeć jeji dwie zapowiedzi wideo. Pozōr! Niy do dzieci!

 

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Grzegorz Kulik

Tumacz, publicysta, popularyzatōr ślōnskij mŏwy. Autōr ślōnskich przekładōw „A Christmas Carol” Charlesa Dickensa, „Dracha” Szczepana Twardocha i „Le Petit Prince” Antoine de Saint-Exupéry'ego, jak tyż ger kōmputrowych Euro Truck Simulator i American Truck Simulator. Laureat Gōrnoślōnskigo Tacyta za rok 2018.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza