Nieznane pieśni o św. Barbarze z XVIII wieku [filmy z koncertu]

Grzegorz Płonka wraz z Kołem Miłośników Śląskiej Pieśni z Katowic Ligoty przygotowali nie lada atrakcję dla górników i nie tylko. Z okazji Barbórki zorganizowali dwa niezwykłe koncerty nieznanych pieśni o św. Barbarze.
– Przygotowałem z Kołem Miłośników Śląskiej Pieśni, pod opieką pani Janiny Dygaczowej, koncertowy program pt: „Pieśni o św. Barbarze”– mówi Grzegorz Płonka.
– W repertuarze znajdują się pieśni religijne i powszechne z okresu od XVIII do początków XX wieku, które śpiewali górnicy w cechowniach przed zjazdem – dodaje Płonka.
Pierwszy koncert miał miejsce w cechowni kopalni KWK Wujek, 2 grudnia. Kolejny odbył się dwa dni później w Bazylice OO. Franciszkanów w Panewnikach, w równie symbolicznym miejscu jak poprzedni – pod ołtarzem św. Barbary.
Fragmenty koncertu możecie zobaczyć poniżej.

Prezentujemy też pełną wersję pieśni: „Kożdy górnik Ciebie zno…”

Kożdy górnik Ciebie zno,
Patronko Barbaro,
Bo opieka w Tobie mo.
Wiync Cie prosi z wiarōm:
Wspierej mie, ôchroń mnie,
Wiary pomoc podej,
Bym przez wszystkie noce, dnie
Chwolił Pana Boga.

Strzeż mej pracy w zwykłe dnie,
Trud mnie nie przestraszo.
Lecz niedziela, kożdy wie,
Jest Boża i naszo.
Wspierej mie, ôchroń mie,
Wiary pomoc podej,
Bym przez wszystkie noce, dnie
Chwolił Pana Boga.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Rodzin naszych dobra strzeż,
Zgody i miłości.
Dzieci w swą opiekę bierz,
Uchroń je od złości.
Wspierej mie, ôchroń mnie,
Wiary pomoc podej,
Bym przez wszystkie noce, dnie
Chwolił Pana Boga.

Dej pozōr tyż:  Premiera płyty "Dostone żytko" zespołu Chwila Nieuwagi

A gdy przyjdzie życia kres,
O, Barbaro święto,
Pomóż z Bogiem spotkać się
W chwale niepojętej.
Wspierej mie, ôchroń mnie,
Wiary pomoc podej,
Bym przez wszystkie noce, dnie
Chwolił Pana Boga.

Opracowanie, fotografie i filmy:

Jacek Tomaszewski – Rocznik ’83. Ligocianin. Radny Rady Jednostki Pomocniczej nr 6 Ligota-Panewniki. Zastępca redaktor naczelnej miesięcznika Jaskółka Śląska. Przewodniczący Koła Katowice Południe RAŚ. Asystent posła do Parlamentu Europejskiego Marka Plury. Kibic Ruchu Chorzów, Rozwoju Katowice i HC Oceláři Třinec.

 

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza