Nie ma takich słów

Aleksander Lubina

Nie ma takich słów

Przed wojskami rosyjskimi Putina ucieknie kilka milionów ludzi.1)

Wypędzonych  zostanie kilka milionów ludzi. 2)

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Podczas ucieczki (refugees/Flüchtlinge) i wypędzenia („expellee“/Vertriebene) zginą ludzie. 3)

To może być  12-14 milionów dzieci, kobiet i starców.

Setki tysięcy zostaną uprowadzone w głąb Rosji.

Nastąpią wysiedlenia w ramach łączenia rodzin. Może za zachodnie pożyczki?

Po powrocie Rusi Kijowskiej/Rusi Czerwonej (Ukrainy) do Matuszki Rosji przybędą prawdziwi Rosjanie na ich odwieczne tereny, żeby krzewić prawdziwa rosyjską kulturę – pomoże cerkwia.

Utworzy się jakieś zespoły ludowe i kabarety…

W szkołach będzie się nauczać prawdziwej historii.

Nie  tylko w urzędach szydzić się będzie z prymitywnej „gwary” ukraińskiej.

Kijów zostanie najbardziej ruskim (rusińskim) spośród rosyjskich miast. Nie wiem co z Lwowem. Może spotka go los podobny do Wrocławia lub Opola.

Podpisze się jakieś porozumienia dwustronne i jakieś 120.000 opuści byłe ziemie ukraińskie. Ukrainki i Ukraińcy wyjadę też „nielegalnie”, bo będzie się niszczyć ich tradycję i cmentarze.

Kiedy Rosja osiągnie swe cele, Chiny na początek upomną się o powrót do macierzy 600 spośród 700 wysp na Amurze, a następnie terenów odebranych im w roku 1860.

 

  1. może jakieś sześć milionów uciekinierów;
  2. też może jakieś sześć milionów ( w sumie 12-14 milionów);
  3. może jakieś dwa miliony.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; publicysta, pisarz, moderator procesów grupowych, edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach i w szkołach podstawowych. Współzałożyciel KTG Karasol.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza