Napisz to po ślōnsku – test ôd Fojermana

Naszykowoł żech taki prosty test do tłōmaczynio z polskigo na ślōnski. Prosza, coby to wypisać, a posłać nōm nazod. Test je anōnimowy, niy trza podować swojigo miana, ani inkszych danych.

Za pora dni (za tydziyń) naszykujymy sam tako ôgōlno ôdpowiydź na tyn test z naszymi uwagami. Niy bydymy sie dziwać na literki, abo słōwka, piszcie po swojimu, chocioż namōwiōmy do pisanio podle ślabikorza. Ważne je, coby było po ślōnsku. Może być: serwet, może tisztuch, ale już możno niy ôbrus. Jak pisze krzesło, tōż – stołek, sztul, ale niy ryczka. Niy bydymy żodnymu godać, kaj mo feler, yno napiszymy, jako my by to przetłōmaczyli.

Jak sie Wōm to spodobo, to naszykujymy wiyncyj takich testōw, możno tyż do tłōmaczynio ze ślōnskigo na polski.

Link do testu:

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

https://docs.google.com/forms/d/1F7SwobCWYQ4nzdNQ4JcA9w4CAGiu0WRtySLEVe3UcYs/edit

 

Stasiek Neblik, ps.”Fojerman” – Ślōnzok, fojermōn na pynzyji, autor ksiōnżki ”Do rymu po naszymu, abo ślōnski miszmasz” a autor „Dykcjōnorza Godki Ślōnskij”, człōnek DURŚ.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Stasiek Neblik, ps.”Fojerman” – Ślōnzok, fojermōn na pynzyji, autor ksiōnżki ”Do rymu po naszymu, abo ślōnski miszmasz” a autor „Dykcjōnorza Godki Ślōnskij”, człōnek DURŚ.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza