Napisz to po ślōnsku nr 4

Zaś mōmy nowy test „Napisz to po ślōnsku nr 4”, kaj kożdy może sprōbować tłōmaczyć z polskigo na ślōnski. My doczkōmy pora dni na Wasze ôdpowiedzi, a potym napiszymy, jako my by to przetłōmaczyli. Niy trza sie podpisować, tōż żodnymu niy bydymy pokazować felerōw. Rozchodzi sie nōm ô to, coby sie do kupy z Wami uczyć, a dziwać sie, kaj je najwiyncyj felerōw. Niy ma to żodnyn kōnkurs (gyszynkōw tyż niy ma 🙂 ), tōż możecie „ściōngać”, ôdpisować, bele sie przi tymu czegoś nauczycie. Wiynkszosć z tych słōw idzie znojś we Dykcjōnorzu Godki Ślōnskij. (www.dykcjonorz.pl) Idzie tam tyż wpisować polski słowa, a dykcjōnorz znojdzie słowo ślōnski, chocioż możno niy kożde słowo tam treficie.

Sam je test: https://forms.gle/hqXrQspEPgGJH1mq6

Tōż „Godej, czytej a pisz po ślōnsku”

Stasiek Neblik, ps.”Fojerman” – Ślōnzok, fojermōn na pynzyji, autor ksiōnżki ”Do rymu po naszymu, abo ślōnski miszmasz” a autor „Dykcjōnorza Godki Ślōnskij”, człōnek DURŚ.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

 

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Stasiek Neblik, ps.”Fojerman” – Ślōnzok, fojermōn na pynzyji, autor ksiōnżki ”Do rymu po naszymu, abo ślōnski miszmasz” a autor „Dykcjōnorza Godki Ślōnskij”, człōnek DURŚ.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza