Na gōrnoślōnskich szportplacach, 9.07.2020

Wczorej w lidze czeskej skōńczōły szpile ô majstra, kerym ôstała zajś Slavia Praga. We tej grupie tyż grŏ Banik Ôstrawa, kery bez wygraniŏ żodnego z 5 dodatkowych szpilōw skōńczōł na 6 placu i zajś musi rok czekać na szansa do graniŏ we Europejskich Pucharach. Ale we Ôstrawie barzij niż słabymi szpilōma w ôstatnich dniach żyli zakōńczyniym kariery ôd Milana Baroša, kery je 39 lŏt stary. Baroš, kery pochodzi ze Moraw, napoczōn syniorskŏ kariera we ślōnskim Baniku Ôstrawa. Po grze we m.in. FC Liverpool, Olympique Lyon i Galatasaray Stambul prziszoł w 2017 nazŏd do Ôstrawy, kaj mioł grać za darmo yno pŏra piesiyncy, a ôstoł przeszło 3 lata do kōńca swojej aktywnej kariery. We narodowym manszafcie Czekej Republiki zagroł 93 szpile, w kerych strzelōł 41 torōw. Nojbarzij udany bōł dlŏ niego Europejski Majsterszaft w 2004 roku, kiedy ôstoł krōlym strzelcōw.

Kariera klubowŏ ôd Milana Baroša (zdrzōdło Wikipedia)

1998–2001
2002–2005
2005–2007
2007–2008
2008
2008–2013
2013
2013–2014
2014–2015
2015–2016
2016–2017
2017–2020
Česko FC Baník Ostrava
Anglie Liverpool FC
Anglie Aston Villa FC
Francie Olympique Lyon
Anglie Portsmouth FC
Turecko Galatasaray SK
Česko FC Baník Ostrava
Turecko Antalyaspor
Česko FC Baník Ostrava
Česko FK Mladá Boleslav
Česko FC Slovan Liberec
Česko FC Baník Ostrava
76 szpile (22 tory)
68 (19)
42 (9)
24 (7)
12 (0)
93 (48)
12 (5)
13 (2)
11 (2)
21 (6)
24 (5)
59 (16)
Dej pozōr tyż:  Katowice: Sierpniowe potańcówki w Teatrze Śląskim

Skōmplikowała sie za to sytuacyjŏ we dole ligi czeskej, kaj dwa ślōnske manszafty bijōm sie, coby nie ślecieć z piyrszej ligi. Aż u 3 fusbalerōw ze Karwinej wykryty je korōnawirus i skuli tego ôdwołane sōm wszystke szpile we strefie, kerŏ grała ô utrzimaniy. Forsztand ligi na razie analizuje rōztōmaite scynariusze: abo zakōńczyć liga i żodyn manszaft nie śleci, a ze II ligi awansuje yno jedyn i na bezrok we I lidze bańdzie aże 17 manszaftōw, abo ślecōm dwa manszafty i dwa wlezōm, abo dograć do kōńca do kupy z barażōma (ale tyn scynariusz je yno mejglich, jak we nostypnym badaniu wszyscy fusbalefrzy ze Karwinej bandōm zdrowi).

Liga czeskŏ
Banik Ôstrawa – Viktoria Pilzno 0-0
FK Jablonec – Banik Ôstrawa 1-1

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Banik Ôstrawa skōńczōł liga na 6 placu.

Liga polskŏ
Piast Gliwice – Śląsk Wrocław 1-0
Wisła Płock – Górnik Zŏbrze 1-0

Piast Gliwice je 3, a Górnik Zŏbrze 11.
Do kōńca ôstały po 3 szpile.

Foto na wiyrchu: fcb,cz (fcb.cz) [CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons]

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza