Na gōrnoślōnskich szportplacach, 8.04.2018

Zaczynōmy ôd hokeja, skuli tego, co we lidze czeskiej skōńczōły sie pōłfinały, a ślōnske HC Oceláři Třinec wlazło do finału po trzech latach przerwy. Pōłfinał, kery hokeisty ze Trzińca grali z HK Mountfield Hradec Kralove, bōł fest zaciynty…ôd czwortego szpilu. Jak my pisali tydziyń nazŏd, piyrsze dwa szpile we Hradec Kralove wygrało HC Oceláři Třinec. Trzeci szpil wygroł tyż gładko manszaft ze Trzińca 5-1, dziynki mocnymu szlagowi na poczōntku piyrszej tercyji, kiedy miyndzy trzeciōm a szōstōm minutōm strzelili 3 tory. Zanosiōło sie na leki szpacyr dlŏ Trzińca, ale ôd 4 szpilu wszyko sie fest wyrōwnało i kolejne 3 szpile kōńczōły sie dogrywkōma. Czworty i piōnty szpil wygrali hokeisty z Hradec Kralove, ale wczorej we dogrywce lepsi byli na szlynzuchach hokeisty ze Trzińca i to ôni radujōm sie ze awansu do finału.

Wyniki:
3 szpil: HC Oceláři Třinec – HK Mountfield 5-1 (3-0, 2-1, 0-0)
4 szpil: HC Oceláři Třinec – HK Mountfield 1-2 (1-1, 0-0, 0-0, dogr. 0-1)
5 szpil: HK Mountfiled – HC Oceláři Třinec 3-2 (0-1, 2-1, 0-0, dogr. 1-0)
6 szpil: HC Oceláři Třinec – HK Mountfield 2-1 (0-0, 1-0, 0-1, dogr. 1-0)

We finale czekŏ manszaft ze stolicy Moraw, HC Kometa Brno. Wczorej eksperci we ČT sport szpasowali, co przed finałym jedno je zicher: majstrym czeskej ligi we tym roku nie bydzie manszaft z… Czech, bo ô piyrszy plac bandōm sie bić manszafty ze Ślōnska i Moraw.

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 17.10.2021

Trziniec zdowŏ sie mieć małŏ przewaga przed finałym, bo skuli bycia po gōwnej rundzie przed manszaftym z Brna, bydzie groł wiyncej szpilōw u siã.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Finały napoczynajōm sie 14 marca. Kolejne szpile 15, 18 i 19 marca. Wszyske szpile idzie ôglōndać live we ČT sport.

A co we gōrnoślōnskim fusbalu?

We polskej ekstraklasie bōło ôstatniŏ kolejka rundy podstawowej. Manszafty z Gōrnego Ślōnska już warciyj bōły zicher, co po niyj Gōrnik Zŏbrze bydzie grać we skupinie ô majstra, a Piast Gliwice ô utrzimanie.

Gōrnik groł ôstatni szpil we Poznaniu ze Lechym i przegroł go 3-1 (1-0). Tory dlŏ Poznania strzelili Kamil Jozwiak (45 minuta), Łukasz Tralka (80 minuta), Radosław Majewski (93 minuta), a dlŏ Zŏbrzŏ we 74 minucie Damian Kędzior.

Piast Gliwice zremisowoł u siã ze Bruk-Bet Termaica Nieciecza 1-1 (1-0). Tora dlŏ Gliwic strzelōł we 14 minucie Jakub Czerwiński, a wyrōwnoł we 90 minucie Vladislavs Gutkovskis.

Gōrnik skōńczōł runda podstawowŏ na 5 placu, a Piast na 13. Skupina ô majstra i utrzimaniy zaczynŏ szpile we nojbliższy weekend.

We drugej polskej lidze na drugi plac, kery dŏwŏ awans do eksraklasy, wskoczōł GKS Katowice.

Podbeskidzie Biylsko-Biołŏ – Gōrnik Łynczna 0-0
Wigry Suwałki – GKS Katowice 0-2
GKS Tychy – Chojniczanka Chojnice 2-2
Ruch Chorzōw – Ôlimpia Grudziōndz 0-0
Zagłymbie Sosnowiec – Ôdra Ôpole 1-0

GKS Katowice je 2, Ôdra Ôpole 7, Biylsko-Biołŏ 10, GKS Tychy 11, Ruch Chorzōw 18.

Dej pozōr tyż:  Ślōnski adler nazŏd u czeskich hokeistōw

Do kōńca ôstało 9 kolejek.

We czeskej piyrszej lidze ôbudziōł sie Banik Ôstrawa. We środa zremisowali u siã ze liderym z Pilzna 0-0, a we sobota wygrali Zlinie ze Fastawym 2-0. Tory dla fusbalŏrzy z Ôstrawy strzelili Milan Jirásek we 5 miuncie i Denis Granečný we 91 minucie. Banik dalyj je ôstatni we lidze, ale mŏ już yno 2 punkty straty do placu, co je zicher na utrzimanie ich we ekstraklasie.

Tradycyjnie wiosynnie zagroł manszaft ze Karwiny. MFK grało u siã ze 1. FC Slovacko i zajś bōło 0-0.

MFK Karwina je 9, a Banik Ôstrawa 16.

We drugej lidze traci sie nadzieja na awans we Fotbal Třinec, kery na wiosna nie wygroł już 4 szpilu i ślecioł na 4 plac, a traci do drugego manszaftu aże 7 punktōw. Awansu może być poleku zicher za to Slezky Ôpawa.

Wyniki:
Fotbal Třinec – FK Usti nad Labem 1-1
FK Pardubice – Slezsky Ôpawa 0-1
Viktoria Zizkov – MFK Fridek-Mistek 1-2

Slezky Ôpawa je 1, Fotbal Třinec 4, MFK Fridek-Mistek 14.

 

Foto na wiyrchu: https://www.facebook.com/TrinecHokejoveSrdceSlezska/

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza