Na gōrnoślōnskich szportplacach, 7.06.2020

Bez tyn tydziyń grali yno we fusbal. Na połedniu po 2 szpile, na pōłnocy po jednym, ale nie bōł to za fest udany tydziyń.

Fusbal

Liga polskŏ

MKS Korona Kielce – Piast Gliwice 1-2
Górnik Zŏbrze – Lechia Gdańsk 2-2
Po 28. szpilach Piast Gliwice je 2, a Górnik Zŏbrze 11.

Liga czeskŏ

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

27. szpil
1. FC Slovacko – MFK OKD Karwinŏ 2-0
Banik Ôstrawa – Viktoria Pilzno 0-2
Slezsky FC Ôpawa – Bohemians 1905 Praga 0-1

28. szpil
MFK OKD Karwinŏ – Dynamo Czeske Budziejowice 0-0
Slezsky FC Ôpawa – 1. FC Slovacko 0-0
Sigma Ołomuniec – Banik Ôstrawa 2-3

Po 28. szpilach Banik Ôstrawa je 6, Karwinŏ 14, a Ôpawa 15.

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 31.07.2022

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza