Na gōrnoślōnskich szportplacach, 5.05.2023

Po latach dōminacyje we Europejskiej Lidze Majstrōw necbala ZAKSY Kandzierzin-Kojźly latoś zajś manszaft ze Gōrnego Ślōnska mioł szansa na to trofeum. Do finału dostoł sie Jastrzębski Wegiel, ale tam niy stykło już umiyjyntności na Trentiono, z kerym przegroł finał 3-0.

Słaby tydziyń we chopskim fusbalu, ale kobiycy manszaft GKS Katowice je corŏz bliżyj tytułu Majstra Polski. Na 3 kolejki przed kōńcym mŏ już 3 punkty przewagi nad drugim manszaftym.

Fusbal

Liga polskŏ chopōw
Cracovia Krakōw – Górnik Zŏbrze 5-0
Ruch Chorzōw – Lech Poznań 2-1
Korona Kielce – Piast Gliwice 1-1

Po 31. szpilach Górnik Zŏbrze je 4, Piast Gliwice 11, a Ruch Chorzōw 17.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Liga polskŏ kobiytōw
GKS Katowice – AZS UJ Krakōw 2-0
Czarni Sosnowiec –Rekord Biylsko-Biołŏ 4-1

Po 19. szpilach GKS Katowice je na piyrszym placu, a Rekord Biylsko-Biołŏ na 9.

Liga czeskŏ chopōw – grupa ô majstra
Slavia Praga – Banik Ôstrawa 5-0

Po piyrszym szpilu w grupie ô majstra Banik Ôstrawa je na 4. placu, kery dŏwŏ awans do eleminacyjōw do Ligi Kōnferyncyjnej.

Grupa ô utrzimaniy
Jablonec – MFK Karwinŏ 3-2

Po piyrszym szpilu w grupie ô utrzimaniy MFK Karwinŏ je 5 na 6 manszaftōw (tyn plac bańdzie grać baraże z manszaftym drugej ligi ô utrzimaniy)

Dej pozōr tyż:  O językowych mitach, Kochanowskim i ślōnskij gŏdce
Necbal

Finał Europejskej Ligi Majstrōw
Trentino – Jastrzębski Wegiel 3-0

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza