Na gōrnoślōnskich szportplacach, 31.05.2020

Yntlich! Dlŏ wielu z Wŏs na zicher czas bez szportu do ôglōndaniŏ, to bōł fest nudny czas. No ale poleku wszystko wrŏcŏ nazŏd do normalności (na dugo?), tōż i my sōm nazŏd z pisaniy ô szporcie. Ruszōły fusbalowe ligi w Polsce i Republice Czeskej, a tam nasze manszafty.  We lidze czeskej w nojbliższym czasie bańdzie sie fest dzioło, bo coby nadgōnić stracōny czas szile bandōm durch 2 razy za tydziyń.

Poczōntek ale nie bōł za fest ciekawy, bo w ôbu ślōnskich szpilach nie bōło żŏdnego tora. Lepiyj bōłu już we weekend.

A dlŏ miyłośnikōw tynisa mōmy dobrŏ nowina – tynisistka ze Ślōnska wygrała piyrszy tyrniej po pauzie w Rep. Czeskej.

Fusbal

Liga czeskŏ

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

1.FK Příbram – Banik Ôstrawa 0-0
Slezsky FC ÔpawaMFK OKD Karwinŏ 0-0

Fastav Zlin – Banik Ôstrawa 1-1
FK Teplice – Slezsky FC Ôpawa 2-2
MFK OKD Karwinŏ – Sparta Praga 1-4

Po 26 szpilach Banik Ôstrawa je 5, MFK OKD Karwinŏ 13, a  Slezsky FC Ôpawa 15.

Liga polskŏ

ŁKS Łōdź – Górnik Zŏbrze 0-1
Piast Gliwice – Wisła Krakōw 4-0

Po 27 szpilach Piast Gliwice je 2, a Górnik Zŏbrze 11.

Tynis

We Rep. Czeskej dlŏ “rozruszaniŏ” tynisistek po dugej pauzie zagrali turniej ô Puchar Prezydynta Czeskej Federacyje Tynisa. Skuli tego, co majōm tam moc dobrych tynisitek, to wszystke co zagrały sōm we TOP50 WTA. Wygrała go Petra Kvitová, tynisistka rodzōnŏ we ślōnskim Bilovcu. Gratulujymy!

Dej pozōr tyż:  Niekończąca się historia…

1/2 finału
Barbora Strýcová – Karolína Muchová 1-2
Petra Kvitová – Kateřina Siniaková 2-0 (7-5, 6-4)

Finał
Petra Kvitová Karolína Muchová 2-0 (6-3, 6-3)

Foto tytułowe: Peter Menzel / CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons – Petra Kvitová

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza