Na gōrnoślōnskich szportplacach, 26.12.2021

We miniōnym tydniu, skuli Godōw, bōły dogrywane przeważnie zaległ szpile, beztōż publikujymy rezultaty dzisiej bez tabul. Za tydziyń wszystko wrōci do normy.

Hokej na lodzie

Liga czeskŏ chopōw
HC Oceláři Trziniec – HC Verva Litvinov 3-1
Sparta Praga – HC Oceláři Trziniec 5-8
HC Oceláři Trziniec – Kometa Brno 3-2 (po “elwrach”)

Liga polskŏ chopōw
GKS Katowice – JKH GKS Jastrzymbiy 2-3
GKS Tychy – Cracovia Krakōw 0-2

Necbal / Voleybal

Liga polskŏ chopōw
Politechnika Lublin- Stal Nysa 0-3

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Korbbal / Basketbal

Liga polskŏ chopōw
MKS Dōmbrowa Gōrniczŏ – GTK Gliwice 101-92

Dej pozōr tyż:  Chorzów: Ognisty Fajer

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza