Na gōrnoślōnskich szportplacach, 26.08.2018

Dobrze, co ta runda skōńczōła sie we niedziela, bo ôstatnio nojlepsze szpile manszafty ze Gōrnego Ślōnska grały w pōniydziałek, jak my już napisali, co weekend bōł słaby.

Tera bōło lepiyj. Zaczniymy ôd ligi czeskiej, bo w kōńcu wszystke manszafty ze Gōrnego Ślōnska majōm już na swojym kōncie jakeś punkty, a Banik Ôstrawa z kolejki na kolejka corŏz to bliżyj wiyrchu tabuli.

Banik groł u siã ze ôstatniōm we tabuli Duklōm Praga i wygroł tyn szpil klar 2-0, a ôba tory strzelyli już do pauzy. Nojpiyrw Ondřej Šašinka (12 minuta), a potym Dame Diop (43 minuta), kery trefiōł w tym sezōnie już 4 razy i je na drugim placu w tabuli na nojlepszego strzelca. 

Do Ôpawy na szpil ze Slezskym przijechała MFK Karwina, kerŏ bōła przed tōm kolejkōm bez punktu. Derby poszły lepiyj Karwinej, kerŏ wygrała 3-1. We piyrszej połowie tora dla Karwinej strzelōł Filip Panak (19 minuta). Po pauzie na 2-0 podwyższōł Vojtěch Smrž (59 minuta). Trzi minuty nieskorzyj nazŏd prziszła nadziejŏ do Ôpawy, bo tora strzelōł Tomaš Smola. Ôpawa cisła na remis, ale we 81 minucie przipōmnioł ô sobie Tomaš Wagner i trefiōł na 3-1 dlŏ Karwinej.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Banik je 3, MFK Karwina 14, a SFC Ôpawa 15.

We II lidze czeskej piyrszy punkt zdobōł Fotbal Trziniec, kery u siã zremisowoł z MAC Taborsko 1-1, ale to za mało, żeby sie ôderać ôd ôstatniego placu we tabuli.

Dej pozōr tyż:  „Jednoaktówka po śląsku” po raz 11.

 

We I lidze polskej dwa szpile gōrnoślōnsko-krakowske i podział punktōw. Nojpiyrw we piōntek Piast Gliwice wygroł u siã ze Cracoviōm Krakōw 3-1. Tory dlŏ Gliwic strzelyli: Jorge Felix (15 minut), Michal Papadopulos (25 minuta) i Tom Hatley (66 minuta). Hōnorowego tora dlŏ Krakowa trefiōł Javi Hernandez (74 minuta).

Gorzyj  poszło Gōrnikowi Zŏbrze, kery gładko przegroł we Krakowie ze Wisłōm aże 3-0. Bōła to nojwiynkszŏ przegranŏ manszaftu ze Gōrnego Ślōnska we tej kolejce.

Mōmy jeszczy ślōnski wōntek we szpilu, keru uradowoł niejednego ślōnskiygo kibica: Legia Warszawa- Wisła Płock 1-4, a gwizdoł tyn szpil Jarek Przybył ze Kluczborka.

Piast je 4, a Gōrnik Zŏbrze 10.

We II lidze polskij manszafty ze Gōrnego Ślōnska grały tak:
Bytovia Bytōw – Podbeskidzie Biylsko-Biołŏ 1-1
GKS Katowicy – GKS Jastrzymbiy 0-1
Ôdra Ôpole – Puszcza Niypołōmice 1-1
Stal Mielec – GKS Tychy (pōniydziałek wieczōr)

Biylsko-Biołŏ je 4, GKS Jastrzymbiy 9, GKS Tychy 10, Ôdra Ôpole 12, a GKS Katowicy 15.

 

Foto na wiyrchu: https://www.facebook.com/Slezane

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza