Na gōrnoślōnskich szportplacach, 25.08.2019

Tydziyń do zadku blank licho, tera bez weekend rehabilitacyjŏ: 4 na 5 szpilōw gōrnoślōnskich manszaftōw wygrane.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

I liga czeskŏ

We piōntek napoczōn Banik Ôstrawa, kery zicher wygroł u siã ze 1. FC Slovacko 3-0. We sobota srogi iberaszung zrobiōł MFK OKD Karwinŏ. Do 7. szpilu byli bez wygranej, a jechali do Zlina, kery tydziyń tymu wygroł przecã zicher we Ôpawie 0-3. Fastav ale zagroł blank słabo i Karwinŏ wygrała aże 1-4! Skuli tego nie je już na ôstatniym placu we tabuli. We niedziela ôstatni z gōrnoślōnskich manszaftōwe we I lidze czeskej, SFC Ôpawa, jechoł do wicelidera, Victorii Pilzno. No i tu już synsacyje nie bōło. Pilzno wygrało aże 4-0.

Po 7 szpilach Banik Ôstrawa je 4, Slezsky Ôpawa 13, a MFK OKD Karwinŏ 14 (na 16 manszaftōw).

I liga polskŏ

Tukej kōmplet punktōw. Ôba szpile bōły grane we niedzielã. Nojprzōd Górnik Zŏbrze wygroł u siã 3-0 ze Koronōm Kielce. Nieskorzyj Piast Gliwice wygroł tyż 0-3 we Lubinie ze Zagłębiym.

Po 6 szpilach Piast Gliwice je 5, a Górnik Zŏbrze 7.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Pejter Długosz

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza