Na gōrnoślōnskich szportplacach, 22.04.2018

Zaczynōmy ôd hokeja, ale dzisiej już ôstatni rŏz, bo gynau zakōńczōły sie szpile ô majstra Rep. Czeskej. HC Oceláři Třinec nie szafli tego i majōm strzybny medal. Ôstatnie mieli tak dobry plac we 2015. Po wygraniu piyrszego szpilu kolejne śtyry już przegrali. Ô piyrszych dwōch szpilach my pisali tydziyń tymu. Potyn bōły dwa szpile we Brnie i ôba, choć po dobrych poczōntkach, bōły przegrane. Dzisiej 5 (i jak sie ôkŏzało ôstatni) szpil ôd poczōntku bōł już popisym Komety Brno i to hokeisty z Moraw mōgli sie radować ze majstra Rep. Czeskej. HC Oceláři Třinec miało dobry sezōn, bo prōcz strzybnego medalu w lidze byli tyż we pōłfinale Europejskej Ligi Majstrōw. Hokeisty ze Trzińca wygrali tyż klasyfikacyjŏ kandayjskŏ play-offōw: DAVID CIENCIALA miōł 16 punktōw (7 torōw + 9 asystōw), a JIŘÍ POLANSKÝ 15 (7+8). Kometa Brno ôbrōniōła majstra i mŏ jych już 13.

Wyniki szpilōw 3-5:
18.04.: HC KOMETA BRNO – HC OCELÁŘI TŘINEC 3-2 (1-0, 1-2, 1-0)
19.04.: HC KOMETA BRNO – HC OCELÁŘI TŘINEC 5-2 (2-1, 2-1, 1-0)
22.04.: HC OCELÁŘI TŘINEC – HC KOMETA BRNO 1-4 (0-3, 0-0, 1-1)

Ôstatni szpil i fajer Komety Brno mogecie ôbejrzeć sã:

A co we fusbalu? Nŏkrōcyj napisać: to bōł słaby tydziyń dla manszaftōw ze Gōrnego Ślōnska.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Gōrnik Zŏbrze mioł w tym tydniu dwa szpile: jedyn ô majstra, drugi we pucharach. We Pucharze Polski grali pōłfinał ze Legiōm Warszawa i po szpilu w Zŏbrzu, kery skōńczōł sie 1-1, mało fto wierzōł co we Warszawie bandzie szło wlejź do finału. Gōrnik ale zaskoczōł i we 56 prowdziōł 1-0 (po samobōju Legii). Taki wynik dŏwołby Gōrnikowi awans. We 69 czerwōnŏ kartka dostoł Tōmasz Loska i przewaga Legii bōło corŏzto mocniejszŏ.We 74 wyrōwnoł Michał Kucharczyk, bo fejlerze we murze Gōrnika. We 98 minucie, kiedy wszyscy rychtowwali sie już na dogrywka, tora na 2-1 dlŏ Legii strzelōł Jarosław Niezgoda i to fusbalŏrze ze Warszawy mogōm sie radować na finał.

Dej pozōr tyż:  Jako tymu było

Po dobrym szpilu we Warszawie we Zŏbrzu liczyli na 3 punkty we trefie ze Wisłōm Płock. Gōrnik sie nie popisoł i przegroł tyn szpil 0-1 po torze Alana Urygi ze 44 minuty.

Piast Gliwice groł u siã ze Pogōniōm Szczeci i zremisowoł 0-0.

Gōrnik je 5, a Piast 14.

Niy lepiyj poszło manszaftōm ze Gōrnego Ślōnska we lidze czeskej. Banik Ôstrawa nie utrzimoł seryje punktowanych szpilōw i we Ołomuńcu ze Sigmōm przegroł 1-0. Bōł to ale mecz walki i we Ôstrawie dalyj wierzōm, co Banik utrzimie sie we I lidze.

Zapunktowała za to MFK Karwina, kero u siã zremisowała 1-1 ze Teplicōma. Tora na 1-0 dlŏ Karwinej z elwra strzelōł Tomaš Wagner we ôstatniej minucie piyrszej połowy. Teplice wyrōwnały we piyrszej minucie drugej połowie. Ôd 70 minuty Karwina grała ze przewagōm po czerwōnej kartce dlŏ Davida Venecka z Teplic, ale to nie stykło coby wygrać szpil. Karwina punktuje na wiosna regularnie, ale mŏ prawie same remisy i tyn luft do strefy, kaj ślatuje sie do drugej ligi, je corŏzto ciyńszy.

Karwina je 11, a Banik 15.

We drugej polskej lidze kibice przeżyli masakra we Chorzowie, kaj Ruch straciōł 6 torōw we jednej połowie. GKS Katowicy zajś wskoczōł na plac, kery dŏwŏ awans do polskej ekstraklasy.

Ruch Chorzōw – Pogōń Siedlce 0-6
GKS Tychy – Gōrnik Łynczna 2-0
Stal Mielec – Ôdra Ôpole 2-2
Chrobry Głogōw – GKS Katowicy 0-2
Podbeskidzie Biylsko-Biołŏ – Miedź Legnica 0-0

Dej pozōr tyż:  Szkaciorze w mikołowskiej laubie

GKS Katowicy je 2, Ôdra Ôpole 8, GKS Tychy 9, Biylsko-Biołŏ 11, Ruch ôstatni.

We drugej lidze czeskej we weekend manszafty ze Gōrnego Ślōnska grały tak:

Fotbal Trziniec – Witkowice 0-0
Olympia Praha – MFK Fridek-Mistek 1-4
Sellier&Bellot Vlašim – Slezsky Ôpawa 2-2

Ôpawa je 1, Trziniec 5, a Fridek-Mistek 14.

 

Foto na wiyrchu: Zoner60 [CC BY-SA 4.0] / Wikimedia Commons

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza