Na gōrnoślōnskich szportplacach, 2.04.2018

Kōńczōm sie poleku rozgrywki hokejowe, to ôd nich zaczynōmy. We Polskej Hokej Lidze majstrym ôstoł GKS Tychy, kery we czwortek, 29 marca, wygroł czworty szpil z GKS Katowice i cołki finał 4-1. Pisali my ô tym wiyncej tukej.

Dobrze napoczły sie tyż pōłfinały we lidze czeskej dlŏ HC Oceláři Třinec. Manszaft z Trzyńca, kery we ćwierćfinałach wygrywŏ szpile yno u siã, tera mŏ ciynższe zŏdanie, bo grŏ ze Mountfield Hradec Králové. Manszaft ze Hradec Králové bōło we tabuli druge i bydzie grać wiyncej szpili u siã.
Piyrsze dwa szpile we miniōny tydziyń bōły we Hradec Králové i ôba wygroł HC Oceláři Třinec.

29 marca – Mountfield Hradec Králové – HC Oceláři Třinec 1-4 (0-1, 0-2, 1-2)
30 marca – Mountfield Hradec Králové – HC Oceláři Třinec 1-2 (0-2, 1-0, 0-0)

Tera HC Oceláři Třinec bydzie grać dwa szpile u siã i jak utrzimŏ seryjŏ ze ćwierćfinałōw to już we strzoda bydzie mōg fajerować awans do finałōw. Jak mŏcie ČT sport, to wszystke szpile ôd HC Oceláři Třinec mogecie ôglōndać live: 2.04 ô 16.20 a 3.04 ô 17.00.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Fusbal tyż bōł fest udany dla ślōnskich manszaftōw we ligach czeskych.

We piyrszej lidze ôdżōły nadzieje we Ôstrawie. Banik wygroł piyrszy szpil na wiosna ze Vysočinōm Jihlava 3-1. Piyrszego tora dlŏ Banika strzelōł Milan Baroš we 31 minucie.  Po pauzie we 50 minucie wyrōwnoł Marin Popvić. Nie podłōmało to fusbalŏrzy ze Ôstrawy i we 72 na 2-1 tora strzelōł Robert Hruby. We 80 minucie kibicōw uspokojōł Vacla Prochazka, kery strzelōł tor na 3-1. Banik dalyj je ôstatni, ale w kōńcu poradziyli wygrać jakiś szpil i kibice zajś majōm nadzieja, co piyrszŏ liga ôstanie we Ôstrawie.

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 31.07.2022

Tradycyjnie na remis zagrali fusbalŏrze ze Karwiny. MFK groł we Brnie ze Zbrojovkōm i bōł remis 0-0. Karwina je 9.

We II lidze czeskej ślōnske manszafty grały tak:

Hradec Kralove – Fotbal Třinec 5-1
Slezsky Opawa -SC Znojmo 3-0
MFK Frydek-Mistek – MAS Taborsko 1-0

Slezsky Opawa je 1, Třinec 3, a Frydek-Mistek ôstatni.

We polskej ekstraklasie punkty zajś straciōł Gōrnik Zŏbrze. Fusbalŏrze ze Zŏbrzŏ grali u siã ze Sandecjōm Nowy Sōncz. Piyrszego tora strzelyli goście. We 55 minucie zrobiōł to Wojciech Trochim. We 74 minucie przipōmnioł ô siã Igor Angula i strzelōł tora na 1-1. We 78 minucie we Zŏbrzu uwierzyli we wygranōł, bo tora na 2-1 strzelōł Dani Suarez. Nadzieje trwały krōtko, bo we 81 minucie wyrōwnoł Aleksander Kolev. Gōrnik je dalyj 4.

Piast Gliwice dzisiej bydzie grać we Płocku ze Wisłōm.

We I lidze polskej gōrnoślōnskie manszafty grały tak:

Chojniczanka – Ôdra Ôpole 2-1
GKS Tychy – Ruch Chorzōw 2-0
GKS Katowice – Zagłymbie Sosnowiec 1-0
Olimpia Grudziōndz – Podbeskidzie Bielsko-Biŏła 0-0

GKS Katowice je 4, Ôdra Ôpole 6, Bielsko-Biŏła 9, GKS Tychy 12,  a Ruch Chorzōw ôstatni.

Foto na wiyrchu: Banik Ôstrawa / Leszek Markowski

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza