Na gōrnoślōnskich szportplacach, 2.01.2022

Bez Świynta grane bōło yno pŏra szpilōw we hokeju a jedyn we korbbalu. Po informacyji ô planowym zerwaniu kōntraktu bez Václava Varaďa we Trzińcu, nie bōł to nojlepszy jych tydziyń. Podug mediōw Václav Varaďa, kery mŏ we Trzińcu kōntrakt do 2027 roku, mŏ we tyn sezōnie skōńczyć robota na Ślōnsku i ôstać trynerym za granicōm (bezmajś zainteresowany sōm New Jersey Devils ze NHL).

Hokej na lodzie

Liga czeskŏ chopōw
Mountfield HK – HC Oceláři Trziniec 5-1
HC Oceláři Trziniec – Rytíři Kladno 3-2 (po dogrywce)

Po 36 szpilach HC Oceláři Trziniec je durch piyrszy.

Liga polskŏ chopōw
GKS Katowice – KH Toruń 4-5
GKS Katowice – Podhale Nowy Tŏrg 3-1

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Po 27 szpilach GKS Katowice je 2, JKH GKS Jastrzymbiy 3, a GKS Tychy 4.

Korbbal / Basketbal

Liga polskŏ chopōw
GTK Gliwice – Trefl Sopot 72-82

Po 17 szpilach GTK Gliwice sōm ôstatnie.

Dej pozōr tyż:  Katowice: Sierpniowe potańcówki w Teatrze Śląskim

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza