Na gōrnoślōnskich szportplacach, 15.04.2018

Napoczły sie finały hokeja na lodzie ô majstra ligi czeskej, a tam ślōnski manszaft z Trzińca, to nojprzōd ô tym.

Za nami piyrsze dwa szpile miyndzy HC Oceláři Trziniec a Kometa Brno. Manszaft ze stolicy Moraw brōni tytułu majstra, ale to Trziniec bōł wyżyj we tabuli i w razie 7 szpilōw tyn ôstatni bandzie grać u siã.
Piyrszy szpil HC Oceláři Trziniec wygrało suwerynnie 5-1 (2-1, 1-0, 2-0).
Drugi szpil bōł barzyj wyrōwnany i wygroł go manszaft z Brna 2-3 (0-1, 1-1, 1-1). Tera dwa szpile na Morawach (18.04. i 19.04.).

A co we fusbalu? We polskej I lidze napoczły sie szpile ô majstra i utrzimanie. W tej piyrszej skupinie zaskoczōł Gōrnik Zŏbrze, kery wygroł 2-1 we Biołymstoku ze Jagiellōniōm. Jak sie strzylŏ tory przimnioł sie Igor Angulo i szafnōn jy dwa (80 i 84 minuta). Hōnorowego tora dlŏ Jagiellōni strzelōł we 87 minucie Karol Świderski.
Gōrnik je 5.
We skupinie ô utrzimanie Piast Gliwice przegroł we Krakowie ze Cracoviōm 2-1. Tory dlŏ Cracovii strzelili Dimun Milan (43 minuta) i Krzysztof Piątek (65 minuta). Dlŏ Piasta tora strzelōł Sasa Zivec we 59 minucie.
Piast je 13.

We I lidze czeskej dalyj ciśnie Banik Ôstrawa i kōńcu nie je ôstatni, za to kōmplikuje sie sytuacja MFK Karwina.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Banik Ôstrawa wygroł ze Bohemians Praga 1905 2-0. Tory dlŏ Banika strzelili Jiří Fleišman we 52 minucie i Lukáš Pazdera we 56 minucie.
Niestety we Pradze ze Slaviōm przegrała MFK Karwina 3-2. Karwina prowadziyła po strzale Jana Kalbiski ze 14 minuty. Potym 3 tory jednak strzelōła Slavia i w 87 minucie Tomáš Wágner mōg yno zmniejszyć niekorzystny wynik.
MFK Karwina je 11, a Banik 15, ale traci do Karwiny już yno 3 punkty.

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 31.07.2022

We drugej polskej lidze bez rewelacji, ale Ruch Chorzōw nie je już ôstatni.

GKS Katowice – Stal Mielec 0-2
Ôlimpia Grudziōndz – GKS Tychy 0-1
Ôdra Ôpole – Wigry Suwaki 0-0
Gōrnik Łynczna – Ruch Chorzōw 0-0
Pogōń Siedlce – Podbeskidzie Biylsko-Biołŏ 0-0

GKS Katowice je 7, Ôdra Ôpole 8, Biylsko-Biołŏ 10, GKS Tychy 11, a Ruch Chorzōw 17.

We drugej lidze czeskej tyż manszafty ze Ślōnska szafły mało punktōw, ale Slezky Ôpawa dalyj na piyrszym placu.

Slezky Ôpawa – Fotbal Trziniec 1-1
MFK Frydek-Mistek – Czeske Budziejowice 1-2

Slezky Ôpawa je 1, Trziniec 5, a Frydek-Mistek 14.

Foto na wiyrchu: Anna Długosz

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza