Na gōrnoślōnskich szportplacach, 14.04.2019

Hokej

Hokeisty GKS Tychy zajś majstrym Polski we hokeju na lodzie. Latoś nie mieli my gōrnoślōnskego finału, bestōż wygranŏ jeszczy barzyj smakuje. GKS Tychy potrzebowoł latoś 6 szpilōw, coby wygrać ze Comarch Cracoviōm Krakōw 4-2:

1 szpil: GKS Tychy – Comarch Cracovia 2-1 (dogrywka)
2: szpil: Comarch – GKS Tychy 3-1
3 szpil: GKS Tychy – Comarch Cracovia 3-5
4 szpil: Comarch – GKS Tychy 0-4
5 szpil: GKS Tychy – Comarch Cracovia 4-2
6 szpil: Comarch – GKS Tychy 1-2

Trzeci plac mŏ GKS Tauron Katowice, kery wygroł ze Podhalym Nowy Tŏrg 2-1

We lidze czeskiej HC Oceláři Trziniec we halbfinale grajōm 7 szpil ô awans do finału ze HC Škoda Pilzno. We sobota przegrali 6 szpil w Pilźnie 1-3 i ô wszystkim zadecyduje szpil we Werk-Arenie, kery już dzisiej (pyńdziałek) ô piōntyj.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Fusbal

We piyrszej polskej lidze ôstatnie szpile rundy podstawowej.

Piast Gliwice – Korona Kielce 4-0
Śląsk Wrocław – Górnik Zŏbrze 0-1
Piast Gliwice skōńczōł na 3 placu i bańdzie groł we grupie ô majstra, a Górnik Zŏbrze na 12 placu i bańdzie grać ô to, coby nie ślecieć z I ligi.
Dziynki wygraniu we Wrocławiu Górnik Zŏbrze bańdzie mieć ô jedyn szpil wiyncej u siã. Ślatujōm dwa nojgorsze manszafty.

 

We piyrszej lidze czeskej ôstały jeszczy dwa szpile rundy zasadniczej. 2 z 3 gōrnoślōnskich manszaftōw wygrały, a Banik przegroł yno knap we Pilźnie ze majstrym łōńskego roku.

Dej pozōr tyż:  Bytom: spacer archeologiczny szlakiem średniowiecznych nekropolii

SFC Ôpawa – Sigma Ołomuniec 2-1
MFK Karwina – Fastav Zlin 2-0
Viktoria Pilzno – Banik Ôstrawa 2-1
Banik Ôstrawa je 5, Slezsky FC Ôpawa 11, a MFK Karwina 15.

Po 30 szpilu manszafty ôstanōm podzielōne na 3 grupy. Na razie aże 2 manszafty ze Gōrnego Ślōnska grałyby ô utrzimanie, ale Ôpawa mŏ jeszczy szansa wskoczyć do środkowej grupy.

 

Ô handbalu, basketbalu i voleybalu napiszymy we kolejnych “gōrnoślōnskich szportplacach”.

Fotografijŏ na wiyrchu: GKS Tychy, autor: Lowdown / Wikimedia Commons

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza