Na gōrnoślōnskich szportplacach, 11.08.2019

Dalyj piszymy yno ô fusbalu, chociŏż nasze manszafty we hokeju i handbalu już sie grzejōm do nowego sezōnu we towarzyskich szpilach.

We lidze polskej grali sztwŏrte szpile. Piastowi Gliwice dobrze zrobiōło ôdlecynie ze europejskich pucharōw i yntlich wygrali piyrszy szpil latoś we lidze. Bōło to we Łodzi ze ŁKS, kaj fusbalery ze Gliwic wygrali 0-1.

Drugi szpil w tyn sezōnie wygroł tył Górnik Zŏbrze. Gōrnoślōnski manszaft pokōnoł Raków Czynstochowa 1-0.

Po 4 szpilach manszaft ze Zŏbrzŏ je 5, a Piast Gliwice 8.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

We lidze czeskej sōm jedyn szpil do przodku. Tyn weekend bōł na remis dlŏ manszaftōw ze Gōrnego Ślōnska: jedna wygranŏ, remis i jedna przegranŏ.

Nŏlepiyj poszło Banikowi Ôstrawa, kery wygroł 4-2 ze Bohemians 1905 Praga. Na remis grali fusbalery ze Karwinej, kerzy ze Sigmy Ołomuniec wywiyźli 1-1. We niedziela we Jabloncu przegrało za to 2-1 SFC Ôpawa.

Po 5 szpilach Banik Ôstrawa je 4, Slezsky Ôpawa 11, a MFK OKD Karwinŏ 16 – ôstatniŏ.

Dej pozōr tyż:  Ślōnski adler nazŏd u czeskich hokeistōw

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza