Na fleku z bajtlami

Bezma 2,5 prōmila alkoholu miała starka ôd dwōch małych synkōw. 55-letniŏ bytōmianka ôpitŏ zajmowała sie wnukami. Chopcy, co im je 3 i 5 lŏt trefiyli w rynce matki, kerŏ synōw ôstawiyła pod starce pod ôpiekã. Terŏz ô dalszym losie kobiyty uzdŏ prokuratōr. Grozi jij nawet do 5 lŏt heresztu.

Wczorej kole połednia do patrolu funkcjōnariuszy Wachy Miyjskij przi ulicy Kōnstytucyje podeszli miyszkańcy i poinformiyrowali, iże widzieli kobiytã z małymi dziyciami, kerŏ może być ôżartŏ. Patrol tyn po chwili trefiōł na kobiytã i dwōch synkōw. Funkcjōnariusze wyczuli ôd nij alkohol i zawołali policyjōnōw. Alkōmat pokŏzoł u 55-latki hned 2,5 promila alkoholu w ôrganiźmie. Szandarzi dowiedzieli sie, iże dwa synki to sōm synowie ôd cery ôd bytomianki. Na miyjscu ukŏzała sie matka ôd dzieci, kerŏ wziōnła je spod ôpieki ôżartyj starki. Terŏz 55-latka ôdpowiy przed prokuratorym. Grozić jij może nawet do 5 lŏt heresztu.

Fot. ilustracyjnŏ: KPP Cieszyn

Dej pozōr tyż:  Katowice: Sierpniowe potańcówki w Teatrze Śląskim

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza