Myron z Bożogrobcowa – poetycko riposta Karola Gwoździa

Licentia poetica dowo swoboda, z keryj chyntnie skorzystołech w moij ripoście na artikel ze dwudziestego piyrszego listopada tego roku. Miarkuja, co neologizm ‘Myron z Bożogrobcowa’ jest na tyla metaforyczny i humorystyczny, co kożdy poradzi spokopić ta zabawa, a po przeczytaniu tekstu bydzie mioł blank klarowność ô kim jest tyn krōtki wiersz. Miłyj zabawy.

MYRON Z BOŻOGROBCOWA

Myron nad ślůnskim jynzykjym z „Bożogrobcowa”
I czuwo i rozwijo wjerszym i kśůnżkami
Richtich Wům padům: ńy uod parady mo gowa
Ekleruje wszyndy poprownymi radami
Kamrat tyn a przoćel ze Starego Chorzowa

Synek szwarny i skrůmny godajům baby
Yno mu we gowje rzůndek wele rzůndka
Napoczńijće mjarkować uo kim ta godka
I dejće se pozůr na pjyrsze buchsztaby
Atoli tam śe rozwjůnże złoto szplotka
Wjelki czowjyk, jymu pośwjyncůno notka
Arůmat i dusza echt ślůnskij sylaby

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

 

* Myron – to jedyn z nojwybitniejszych rzeźbjorzy greckich, kery bajstlowoł we latach 480-445 pne. Przirōwnanie niy ma z luftu, bo Mirek tyż noleży do jednych z nojważniejszych ôsōb we literaturze ślōnskij i z tym niy ma co dyskutować. Jego wiedza jynzykowo jest choby dzieła Myrona – bogato i unikatowo, z keryj wszyjscy powinni korzystać dlo prziszłości jynzyka ślōnskigo.

________________________

Karol Gwóźdź (rodz. 2 kwiytnia 1987 we Katowicach) – ślōnski poeta, dj, kōmpozytor i producynt muzyczny, kery tworzy ambjyntowo i elektrōniczno muzyka. Znany tyż jako Nail. Jedyn ze barzyj zocnych twōrcōw ślōnskij literatury, kery we 2010 roku wydoł tōmik poezyje „Myśli ukryte“, szkryfniynte we alfabecie dr Feliksa Steuera (jak wiersz MYRON Z BOŻOGROBCOWA).

Dej pozōr tyż:  Zdarzyło się w sierpniu – śląskie kalendarium

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza