Muzyczne lato w Gostyni!

Za nami pierwszy z cyklu koncertów plenerowych w Gostyni koło Mikołowa, ale czekają nas jeszcze dwa ciekawe wydarzenia.  Cykl koncertów dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura-Interwencje. Edycja 2023.

Organizator: Dom Kultury w Gostyni

Partner: Gmina Wyry

Miejsce: “Zagroda Śląska” w Gostyni (plenerowa scena za domem kultury). ul Pszczyńska 366, 43-176 Gostyń

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Lalu Slavicka

Data: 22 lipca 2023 r.
Godzina: 20.00
Wstęp wolny!

https://www.facebook.com/events/707458764470922

Kopia Szablon plakatu:DK,UG – 1

Ragnar Ólafsson / Chris Rea po polsku
Data: 25 sierpnia 2023 r.
Godzina: 19.00
Wstęp wolny!

https://www.facebook.com/events/1382063409027585

Dej pozōr tyż:  „Od przysiółka Żwaków po projekt PR–5”

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza