Murcki: Stawianie tablicy historyczno-edukacyjnej

W sobotę, 3 października 2020, w Murckach stawiamy (społecznie) kolejną tablicę historyczno-edukacyjną. Cała akcja polega na wspólnym jej postawieniu w gronie osób chcących dołożyć swoją część siebie w zmianę miejscowej rzeczywistości. Przy tej okazji okolice tego terenu (skraj lasu) uporządkujemy, a na koniec w pobliżu zakończymy całość ogniskiem przy wspólnym śpiewaniu wraz z murckowskim bardem — Sylwkiem Szwedą („U Pana Boga za piecem”, „Towarzystwo Wzajemnej Adoracji” i inne).

Akcja ta jest pokłosiem wcześniejszej aktywności miejscowej społeczności w ramach chęci sprzątania okolicy, w tym ze szczególnym uwzględnieniem lasów i okolic pobliskich rezerwatów (Ochojec, Las Murckowski). Pierwsze akcje sprzątania konkretnych partii lasu, były połowiczne. Śmieci czasem wracały już po dwóch tygodniach od sprzątania. Jednym ze zrealizowanych pomysłów zaradczych były tablice edukacyjne. Okazało się to strzałem w przysłowiową dziesiątkę. Nie dość, że daliśmy sygnał o opiece i wskazaniu wartości danego terenu, to mieszkańcy sami zaczęli „dosprzątywać” oznaczone dane tereny. By stawiane tablice nie były powielaniem istniejących gdzie indziej tablic przyrodniczych, zaczęliśmy je indywidualnie tworzyć, by stały się ciekawe dla odwiedzających. Przy bardzo pozytywnej reakcji mieszkańców oraz współpracy ze służbami miejskimi i lasami udało się kilka takich miejsc „odzyskać” z tak zwanych dzikich wysypisk śmieci w atrakcyjny i odwiedzany teren leśny.
Obecna tablica ma jeszcze inny, ale za to bardzo ważny walor. Do tej pory, poprzez współpracę z władzami (miasto i Lasy Państwowe i inne organizacje) tablice były finansowane z funduszy publicznych. W tym roku, z uwagi na cięcie budżetów — nie było możliwe sfinansowanie kolejnej z tego źródła. Jednak tablica już jest i będzie postawiona! Stało się tak za sprawą portalu umożliwiającego dobrowolną zrzutkę społeczną. Jest to dla nas niesłychanie ważna sprawa. Jest to dla nas wyraz akceptacji dla dotychczasowej działalności oraz gwarant, że tablica będzie miała wielu opiekunów i każdego z nich cieszyła jako cegiełka włożona w dobro lokalnej społeczności.

Dej pozōr tyż:  Chorzów: czeski teatr cyrkowy (ODWOŁANE!)


Poprzednie, indywidualne tablice dotyczyły sprowadzonych 150 lat temu żubrów i ich hodowli na Ziemii Pszczyńskiej, Siągarni i Czarnej Studni, czy wreszcie parku murckowskiego z jego tajemnicami. O czym jest ta tablica? Nie zdradzimy, by zwiększyć Waszą chęć odwiedzenia okolicy w poszukiwaniu tożsamości. A najlepiej, zapraszamy na wspólną akcję stawiania tablicy, ze „sprzątankiem” i gitarą przy ognisku (wszystko z tak zwanym wkładem własnym — czyli rękawice i prowiant we własnym zakresie).

Gdzie? Murcki, ul. Zubera — ślepe rondo, zaraz przy zjeździe z DK 86 godzina 14.00

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Bartłomiej Zatorski i Sylwek Szweda

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza