Mundial 2018 – Podium alternatywne

Weta mi niy siadła. Tela bramōw we finale bych sie niy spodziywoł. Przinajmij było sie na co dziwać. Francuzy wygrywajōm z Chorwacjōm 4:2 i po 20 latach majōm nazod Majstra Świata. Jakby to padoł znany polski kōmyntator „aleleble”!

Nojlepszym fusbalistōm Luka Modrić, modziokiym Kylian Mbappe, a tormanym Thibaut Courtois. Ôficjalne nagrody porozdowane. A kogo abo co jeszcze nojbardzij zapamiyntōmy po Mundialu 2018? Propōnuja telki podium…

  1. VAR

Technologio VAR to nojwiynkszy Mundialowy przełōm w syndziowaniu ôstatnich dekad (ja, syndziowsko pianka do golynio tyż je dobro, ale to niy to samo). Prezes FIFA jeszcze przed finałym podsumowoł, że poziōm dobrych decyzji syndziowskich VAR dźwignōł bezmałaś z 95% do 99,32%. Jak już chcymy być tak akuratni to trza pedzieć, że te 0,68% felerōw tyż szło bez problymu ujrzeć. Nikedy było to w sytuacjach kej syndziowie niy wiadōmo czamu niy zdecydowali sie ani na VAR, ale było i tak że syndzia dziwoł sie na powtōrka, ale chyba forgot mioł gorszy dziyń (szpil Portugalio vs Iran i powtōrka, w kerej widać miyndzy kere zymby Cristiano Ronaldo wraziōł przeciwnikowi łokieć).

  1. Grzibiorze

Gańbōm turnieju i szczytym antyfusbalu bez godki bōł szpil Polsko vs Japōnio. Bez te ôstatni 10 minut  Poloki z Japōńczykami mōgli już se na dyć siednōnć na zolu i dograć tyn szpil w szkata, bierki abo chińczyka, a niy deptać po trowie i grzibōw szukać. Ktoś sam kibicōw zrobiōł za błozna… Nojśmiyszniejsze je to, że Poloki mieli grać ô hōnor a Japōńczyki ô awans i w kożdej chwili mōgli być wyciepani z turnieju przi zmianie wyniku w rōwnoległym szpilu.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

  1. Ynty i tyjater
Dej pozōr tyż:  „Jednoaktówka po śląsku” po raz 11.

Na szczynści przinajmij Canarinhos wiedzōm jak sie robi widowisko. Nojwiynkszo grajfka ku tymu mo ich lider. Neymar swoimi yntami, szkopyrtkami, iberszlagami i potrōjnymi rittbergerami po faulach i niy-faulach na nim podbiōł świat. Motyw Neymarowych yntōw pokozoł sie już w reklamie KFC i portugalskij kampanii społecznej przeciw niypotrzebnymu wybiyraniu numeru alarmowego 112.

Mundial dopiyro co za nami a Górnik Zobrze już w czwortek gro w Mołdawii rewanż 1. rundy eliminacji Ligi Europy z Zariōm Balti (1:0 do przodku u sia). Wracōmy  nazod w nasze fusbalowe realia. Bele to niy bōł powrōt na grziby…

Grzegorz Buchalik – etnolog, historyk, felietōnista, fusbalista, mody ôjciec. Kludzi bloga Ślōnski Fusbal we Dzienniku Zachodnim.
http://www.dziennikzachodni.pl/blogi/slonski-fusbal/
https://www.facebook.com/SlonskiFusbal/

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza