Mundial 2018 – Nazod w dōma

Dzisio dōmy pokōj auslyndrōm a pozōr dōmy na naszych. Trzech Ślōnzokōw wraco już du dōm z Mundialu i trza ofyn pedzieć – turnieju niy podbiyli. Jakby tak niy ciepli wōm sie w ôczy…

Milik – 73 min. z Synegalym

Jedne spektakularnie niydokładne podani i jedna dobro akcjo do spōły z Piszczkiym, skōńczōno szlagiym kole a wele.

Piszczek – 83 min. z Synegalym, 90 min. z Kolumbiōm

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Poza spōmnianōm akcjōm, w piyrszym szpilu doł sie przeciś i wyminōnć Synegalczykowi we akcji, kero skōńczyła sie samobōjym Cionka.

Glik – 10 min. z Kolumbiōm, 90 min z Japōniōm

Ekspresowo rehabilitacjo pozwolyła skrōcić rewiyr i zagrać z Kolumbiōm. Wloz kej było już po ptokach. Z Japōniōm kludzōno przez niego defynsywa bramy niy straciyła (stracić było ciynżko), ale samym wystympym w „szpilu gańby” ni ma sie co asić. Ciynżko jednak coby to Glik atakowoł Japōńczykōw na ich połowie skoro niy chciało sie ani tym z przodku.

Wszyjscy trzej walczyli latoś z kōntuzjami. Rewiyry niy wyciepły ich z turnieju, ale Mundial niy pokuloł sie tak jakby chcieli. Forgot po moimu niy pokozali sie ani lepij ani gorzij ôd reszty czelodki polskich kadrowiczōw.

To by było na tela. Chocioż… Je (a raczyj bōł) na Mundialu jeszcze 1 ślōnski akcynt. Toć, w kadrze Nimiec. Majster Świata i nojlepszy snajper w historii Mundialōw, Mirek Klose „wcisnōł” sie na swōj ulubiōny turniej po roz piōnty, tym razym robiōł za pōmagera trynera Löwa. Ni ma lekko po drugij strōnie. Pierōn biere jak modzioki w ataku „kopiōm sie po czole”, pra? Ofynsywny torman to za mało. A trza było wrazić fusbaloki do taszy…

Mirek tyż już w dōma, a turniej kulo sie dalij. Ôbadejcie pory 1/8 finału…

30.06.2018, sobota

Dej pozōr tyż:  Chorzów: czeski teatr cyrkowy (ODWOŁANE!)

Francjo – Argyntyna (16:00, Kazań)

Urugwaj – Portugalio (20:00, Soczi)

01.07.2018

Hiszpanio – Rusyjo (16:00, Moskwa-Łużniki)

Chorwacjo – Danio (20:00, Niżny Nowogrōd)

02.07.2018

Brazylio – Meksyk (16:00, Samara)

Belgio – Japōnio (20:00, Rostōw)

03.07.2019

Szwecjo – Szwajcario (16:00, Sankt Petersburg)

Kolumbio – Anglio (20:00, Moskwa-Otkritie)

Grzegorz Buchalik – etnolog, historyk, felietōnista, fusbalista, mody ôjciec. Kludzi bloga Ślōnski Fusbal we Dzienniku Zachodnim.
http://www.dziennikzachodni.pl/blogi/slonski-fusbal/
https://www.facebook.com/SlonskiFusbal/

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza