Moji wandrowani po Ślōnsku a Morawach… Javornik – Dolny Ślōnsk

Dzisiej byłech we malowniczym miasteczku Javornik. Miasto na Dolnym Ślōnsku a tak praje na pograniczu Dolnego a Gōrnego Ślōnska, przi dzisiejszej granicy Polsko-Czeskij.

Jest ône ważne dlo nas Ślōnzokôw, bo tam na zōmku Jański Vrch, i na dworze Heinricha Förstera, biskupa wrocławskiego, we rokach 1856-1857 bywoł Joseph Karl Benedikt Freiherr von Eichendorff, słynny Ślōnski pisorz i poeta. Wtedy te miasteczko mianowało sie Jauernig, Terozki Czechy dbajōm ô te zabytkowe miejsce. We zōmku idzie zwiydzić mocka piyknych izbōw. w tym izba ze fajfkami. Jo zaś sie siednōł na ławeczce na kerej siedzioł nasz rōmantyczny poeta i wyobrażołech sie, co ôn tam dycho razym zy mnōm.

Dej pozōr tyż:  Gabriela Szewiola: Das Flugzeug

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza