Młodzi artyści mniejszości niemieckiej nagrali cover zespołu Silbermond

Z powodu pandemii COVID-19, świat miesiącami stał w miejscu. Mniejszość Niemiecka starała się jednak nadal działać i dobrze wykorzystać czas koronawirusa. Młodzi artyści z grup artystycznych TSKN wykorzystali media społecznościowe do nagrania piosenki Silbermond “Machen wir das Beste draus”. Piosenka została nagrana przez zespół na początku epidemii i miała dodawać otuchy i nadziei: że będzie jeszcze moment kiedy będziemy mogli swobodnie żyć, spotykać się z rodziną i przyjaciółmi. Autorzy piosenki dziękują w niej również wszystkim tym, którzy z samym wirusem covid-19 walczą.

Premiera piosenki miała miejsce 21.06.2020 na kanale YouTube.

W piosence i teledysku występują: Julia Chrobok, Joanna Kostka, Anna Koschny, Andrea Rischka, Paulina Klosa, Martyna Larysz, Vanessa Gonsior, Daniela Czeczor, Klaudia Galant, Wiktoria Piontek, Hanna Rogocz, Hanna Friedrich, Zofia Friedrich

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

***

Wegen der COVID-19-Pandemie hat die Welt monatelang still gestanden. Die Deutsche Minderheit hat jedoch versucht weiterhin aktiv zu sein und das Beste aus der Corona-Zeit zu machen. Junge Künstler aus den Kulturgruppen der SKGD haben die Sozialen Medien genutzt um ein Lied von Silbermond “Machen wir das Beste draus” aufzunehmen. Das Lied wurde von der Band zu Beginn der Epidemie aufgenommen und sollte ermutigen und Hoffnung bringen: dass es einen Moment geben wird, in dem wir frei leben, Familie und Freunde treffen können. Die Autoren des Songs danken auch allen, die mit dem Covid-19-Virus selbst kämpfen.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza