Miśki, hoolsy i inksze hajoki… – 08.10.2018 [Ślōnski Fusbal, film]

Transfer last minute z Italije prosto do Katowic! Tym razym to niy fusbalista, chocioż z fusbalym bōł ôn blisko powiōnzany. Keby ludzi z jego branży brali do telewizyjnych show wytańcowołby już niyjedna gwiazda i zrobiōł pora celebryckich yntōw ze „splashym”. Mōmy czym sie asić! Ślōnsk wzbogaciōł sie gynau ô istnego majstra w swoim fachu, a dokładnił zgarnōł go katowicki hereszt śledczy (jeszcze niy wiadōmo eli transfer je definitywny).

Paweł M. ps. „Misiek” bōł szefym hoolsōw Wisły Krakōw znanym z ciepniyncio nożym w Dino Baggio, ale jego kibolsko-chacharski CV je bogatsze. Z perspektywy ślōnskigo fusbalu chycyni panoczka Miśka z Krakowa to mono ni ma jakoś nojważniejszo informacjo, ale do nikerych sie liczy… Bezmałaś kibole Ruchu i Wisły już se „niy przajōm”, bo w sprawie Pawła M. policjantōm pōmōgła spowiydź dwōch „Psychofanōw” Ruchu. I tera pierōn wiy czy je „kosa” czy zgoda. Boroki hoolsy niy wiedzōm po lekku z kim do lasa sie umawiać na grziby a z kim na ustowki.

Poza tym w ślōnskim kibolskim światku na szczynści nudy. Nawet na ôstatnim szpilu Piasta z Gōrnikym ôbyło sie bez haje. Mono beztōż że piastowski ultrasy sztyjc bojkotujōm szpile swojij ekipy, ôdkōnd po przerwanych wiosynnych derbach miasto i klub wkludziyły antykibolowo polityka? Kibole na Piasta niy chodzōm, ale klub mo sie dobrze. Brawo Glywice.

Grzegorz Buchalik – etnolog, historyk, felietōnista, fusbalista. Kludzi bloga Ślōnski Fusbal:
https://www.facebook.com/SlonskiFusbal/

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Katowice: pokaz filmu „Niemczyk – ostatni buntownik architektury”

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza