Milan Baroš jak legyndarny Antonin Panenka

We sobotnim szpilu Banika Ôstrawa ze Slovanym Liberec Milan Baroš wyrōwnoł rekord strzelōnych torōw w lidze ôd legyndarnego Antonina Panenki, kery we 1976 ze manszaftym ôd Czechosłowacyje ôstoł Majstrym Europy we fusbalu. Moc ludzi do dzisiej pamiyntoł decydujōncy elwer, kery we szpilu z Miymcōma trefioł Panenka.

Antonin Panenka we ligowych szpilach trefiōł 139 razy. We sobota tyn rekord wyrōwnoł Milan Baroš, kery trefiōł na 1-0 dlŏ Banika we szpilu ze Libercym. Cołki szpil skōńczōł sie 2-1 dlŏ Banika, a manszaft ze Ôstrawy je nazŏd na 3 placu we tabuli I ligi czeskej.

Liczymy na kolejne rekordy ôd Milana Baroša i na dobre szpile ôd Banika Ôstrawa, kery przed rundōm wiosynnōm ôficjalnie zapowiedzioł, że celym je plac we Lidze Europy.

Foto na wiyrchu: fcb,cz (fcb.cz) [CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons]

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Tychy: Spotkanie ze Zbigniewem Rokitą

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza