Marsz na Zgoda 30.01.2021 – program

Latoś uroczystości upamiyntniynio Tragedyje Gōrnoślōnskij ôgraniczōm sie do słożynio hołdu ôfiarōm we sztyrech miyjscach na drōdze ôrganizowanego w piyrwyjszych latach Marszu na Zgoda. Stōn epidymiczny niy przizwolo na tradycyjny przemarsz z Katowic do Świyntochłowic.

Program uroczystości, 30.01.2021 r.

Katowice, 11:30 – Słożynie kwiatōw i zapolynie zniczy pod dynkmalym na Placu Ôfiar Tragedyje Gōrnoślōnskij w Katowicach bez delegacyje Ruchu Autōnōmije Ślōnska, Ślōnskij Ferajny, Myńszości Niymieckij, Zwiōnzku Aktywistōw Ślōnskich, europosła Łukasza Kohuta jak tyż synatora Marka Plury.

Świyntochłowice, 12:30 – Słożynie kwiatōw jak tyż zapolynie zniczy pod mogiłōm ôfiar lagru Zgoda na wanielickim smyntorzu, co je przi ulicy Szpitalnyj ôd delegacyji Ruchu Autōnōmije Ślōnska, Ślōnskij Ferajny, Myńszości Niymieckij, Zwiōnzku Aktywistōw Ślōnskich, europosła Łukasza Kohuta.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Świyntochłowice, 12.45 – Słożynie kwiatōw jak tyż zapolynie zniczy pod dynkmalym ôfiar lagru Zgoda w parku miyndzy sklepami TESCO a Biedronka przi ulicy Katowskij ôd delegacyji Ruchu Autōnōmije Ślōnska, Ślōnskij Ferajny, Myńszości Niymieckij, Zwiōnzku Aktywistōw Ślōnskich, europosła Łukasza Kohuta.

Świyntochłowice, wrōta lagru Zgoda, 13.00

Przywitanie gości, spōlny ekumyniczny pociyrz, przemōwiynia (europoseł Łukasz Kohut, synatōr Marek Plura, synatorka Dorota Tobiszowsko, deputyrowano Mōnika Rosa, Prezydynt miasta Ruda Ślōnsko, Prezydynt miasta Świyntochłowice, Jorg Gorzelik, szef Ruchu Autōnōmije Ślōnska. Słożynie kwiotōw i zapolynie zniczy. Kōniec uroczystości kole godz. 14:00.

Ôrganizatorzi: Koło terynowe Ruchu Autōnōmije Ślōnska we Świyntochłowicach

Zdrzōdło: Ruch Autōnōmije Ślōnska, fotografijo: Jacek tomaszewski

Dej pozōr tyż:  Zdarzyło się w maju. Śląskie kalendarium

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza