Marsz na Zgoda 30.01.2021 – program

Latoś uroczystości upamiyntniynio Tragedyje Gōrnoślōnskij ôgraniczōm sie do słożynio hołdu ôfiarōm we sztyrech miyjscach na drōdze ôrganizowanego w piyrwyjszych latach Marszu na Zgoda. Stōn epidymiczny niy przizwolo na tradycyjny przemarsz z Katowic do Świyntochłowic.

Program uroczystości, 30.01.2021 r.

Katowice, 11:30 – Słożynie kwiatōw i zapolynie zniczy pod dynkmalym na Placu Ôfiar Tragedyje Gōrnoślōnskij w Katowicach bez delegacyje Ruchu Autōnōmije Ślōnska, Ślōnskij Ferajny, Myńszości Niymieckij, Zwiōnzku Aktywistōw Ślōnskich, europosła Łukasza Kohuta jak tyż synatora Marka Plury.

Świyntochłowice, 12:30 – Słożynie kwiatōw jak tyż zapolynie zniczy pod mogiłōm ôfiar lagru Zgoda na wanielickim smyntorzu, co je przi ulicy Szpitalnyj ôd delegacyji Ruchu Autōnōmije Ślōnska, Ślōnskij Ferajny, Myńszości Niymieckij, Zwiōnzku Aktywistōw Ślōnskich, europosła Łukasza Kohuta.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Świyntochłowice, 12.45 – Słożynie kwiatōw jak tyż zapolynie zniczy pod dynkmalym ôfiar lagru Zgoda w parku miyndzy sklepami TESCO a Biedronka przi ulicy Katowskij ôd delegacyji Ruchu Autōnōmije Ślōnska, Ślōnskij Ferajny, Myńszości Niymieckij, Zwiōnzku Aktywistōw Ślōnskich, europosła Łukasza Kohuta.

Świyntochłowice, wrōta lagru Zgoda, 13.00

Przywitanie gości, spōlny ekumyniczny pociyrz, przemōwiynia (europoseł Łukasz Kohut, synatōr Marek Plura, synatorka Dorota Tobiszowsko, deputyrowano Mōnika Rosa, Prezydynt miasta Ruda Ślōnsko, Prezydynt miasta Świyntochłowice, Jorg Gorzelik, szef Ruchu Autōnōmije Ślōnska. Słożynie kwiotōw i zapolynie zniczy. Kōniec uroczystości kole godz. 14:00.

Dej pozōr tyż:  Zielony Śląsk wg Piotra Drzewieckiego

Ôrganizatorzi: Koło terynowe Ruchu Autōnōmije Ślōnska we Świyntochłowicach

Zdrzōdło: Ruch Autōnōmije Ślōnska, fotografijo: Jacek tomaszewski

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jedyn kōmyntŏrz ô „Marsz na Zgoda 30.01.2021 – program

 • 2 czyrwnia 2021 ô 14:41
  Permalink

  John Sack “Oko za Oko” : “Szlomo kończył pieśń. Jego palce bezwładnie zwisały na mandolinie. Teraz
  nienawidził tych Hunów bardziej niż kiedykolwiek, bo to, co zrobili było tak
  monstrualne, że nie wystarczały do tego najdrastyczniejsze miary. Te dwa lub trzy
  tysiące zmarłych w Świętochłowicach nie były w stanie zrekompensować mu
  jadącego saniami brata, a tym bardziej dwóch innych braci, ojca, matki, wujów i
  ciotek, wszystkich kuzynów, za wyjątkiem jednego, który teraz chorował, ani
  dalszych sześciu milionów zabitych. Zemsta nie była słodka, bowiem Szlomo, tak
  samo jak kuzynka Loli w Belsen, jak sama Lola, wciąż czuł, że to za mało. Co tak
  naprawdę zrobił tym Niemcom? Rzucał w nich zgniłymi ziemniakami.
  Niemcy ze Świętochłowic próbowali powiadomić świat o swoim losie. Jeden z nich
  podszedł do drutów, krzycząc: – To jest piekło! – Został zabity. Inny, który usiłował
  przeszmuglować na zewnątrz wiadomości, był torturowany, ale pewien członek
  Hitlerjugend, z Gliwic, zdołał uciec. O trzeciej nad ranem ukrył się w męskiej latrynie,
  a o szóstej uciekł z brygadą górników, Szlomo jednak odnalazł go w Gliwicach i
  osobiście przywiózł do Świętochłowic. – Czy mogę zapalić? – zapytał chłopak, jadąc
  furgonetką. – Tak – odpowiedział Szlomo, lecz gdy więzień wyjął kapciuch z krymskim
  tytoniem, zaśmiał się i powiedział: – Palisz lepszą mahorkę niż ja – po czym zabrał mu
  woreczek. Gdy znaleźli się w Świętochłowicach, Szlomo powiedział mu: – Powinieneś
  zdechnąć, ty świnio – zaś strażnicy za pomocą żelaznych prętów, na których noszono
  cebry z zupą, zbili chłopaka na miazgę i potem już nikt nie próbował uciekać.
  Wszelako jeden człowiek został zwolniony – mężczyzna, który kiedyś był w
  Oświęcimiu, teraz zaś oświadczył:
  – Wolałbym być dziesięć lat w niemieckim obozie niż jeden dzień w polskim.”

  Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza