Marek Mucha Majstrym Europy U-18 w ciepaniu ôszczepym

Marek Mucha (AZS Politechnika Ôpolskŏ) ôstoł Majstrym Europy do lŏt 18 we ciepaniu ôszczepym. Na majsterszaftach we Gyor wygroł ze Grekym Gerasimosym Kalogerakisym i Finym Topiasym Laine.

Ôszczepnik ze Ôsowca wele Ôpolŏ ciepnōł we piyrszej seryji 71,24 mejtry, co dŏwało mu trzeci plac, za Finym a Grekym. We drugej sie nie poprawiōł, ale we trzeciyj ciep gynau 79 mejtrōw, co bōło jego rekordym żywobyciŏ, ale tyż rekordym cołkych majsterszaftōw. Po słabym ciepaniu we czwŏrtej i piōntyj seryji jeszczy rŏz poprawiōł wynik i przekroczōł granica 80 mejtrōw. Ciepnōł gynau 80,01 m. To nowy rekord Majsterszaftōw Europy U-18. Drugi plac mioł Grek (77,45 m) a trzeci Fin (75,83 m).

Źdrzōdło i fotka na wiyrchu: http://www.european-athletics.org/

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Rybnik: Subregionalne Centrum Zielonej Energii

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza