Marek Mucha Majstrym Europy U-18 w ciepaniu ôszczepym

Marek Mucha (AZS Politechnika Ôpolskŏ) ôstoł Majstrym Europy do lŏt 18 we ciepaniu ôszczepym. Na majsterszaftach we Gyor wygroł ze Grekym Gerasimosym Kalogerakisym i Finym Topiasym Laine.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Ôszczepnik ze Ôsowca wele Ôpolŏ ciepnōł we piyrszej seryji 71,24 mejtry, co dŏwało mu trzeci plac, za Finym a Grekym. We drugej sie nie poprawiōł, ale we trzeciyj ciep gynau 79 mejtrōw, co bōło jego rekordym żywobyciŏ, ale tyż rekordym cołkych majsterszaftōw. Po słabym ciepaniu we czwŏrtej i piōntyj seryji jeszczy rŏz poprawiōł wynik i przekroczōł granica 80 mejtrōw. Ciepnōł gynau 80,01 m. To nowy rekord Majsterszaftōw Europy U-18. Drugi plac mioł Grek (77,45 m) a trzeci Fin (75,83 m).

Źdrzōdło i fotka na wiyrchu: http://www.european-athletics.org/

Pejter Długosz

Pejter Długosz

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza

Cyntrum Preferyncyji Prywatności

Potrzebne

Zbiory cookies potrzebne do nojbarzij podstawowych funkcyji serwisu: zgoda na politykã prywatności (gdpr) i informacyjŏ ô blokowaniu reklam (anCookie), testowy zbiōr ôd platformy (wordpress_test_cookie)

gdpr, anCookie, wordpress_test_cookie

Ino po zalogowaniu

Zbiory cookies potrzebne do byciŏ zalogowanym w serwisie.

wordpress_logged_in_, wordpress_sec_, wp-settings-time-