Manifest Ślōnskij Sztamy – jadymy dalij!

22 kwietnia 2023 r., na nikiszowskim Rynku, odbyła się konferencja prasowa polityków, regionalistów i organizacji, współpracujących pod szyldem Ślōnskij Sztamy na rzecz deklarowania narodowości śląskiej i śląskiego jako języka kontaktów domowych w czasie Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

11 kwietnia br. – w 18 miesięcy od zakończenia NSP2021 – Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące struktury narodowo – etnicznej ludności: przynależności narodowo-etnicznej i języka używanego w domu. Na podstawie udostępnionych informacji wiemy, że Ślązaczki i Ślązacy to mniejszość licząca 585 700, gdzie 457 900 posługuje się językiem śląskim.

Ślązaczki i Ślązacy to największa nieuznana mniejszość w Polsce. To musi wybrzmieć.

Mniejszość, która od LAT- walczy o swoje prawa podstawowe. Dlatego DOMAGAMY SIĘ!

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

– uznania języka śląskiego za język regionalny

– uznania Ślązaczek o Ślązaków za mniejszość etniczną

– edukacji regionalnej

Łukasz KOHUT, Poseł do Parlamentu Europejskiego: „Będę powtarzał do znudzenia – tylko wielokulturowa Polska może być wielka. Ślązacy są lojalnymi obywatelami Polski, ale wielu ma podwójną tożsamość: polską i śląską, polską i niemiecką, wielu – tylko śląską. Niestety państwo polskie prowadzi homogeniczną politykę, która zamiast łączyć – dzieli, politykę, która piętnuje wielokulturowość i potęguje niezrozumienie Ślązaków. Ślōnsko Sztama dała radę i w trudnym Spisie Powszechnym ponad pół miliona osób zadeklarowało śląską tożsamość i język śląski. Chciałem z tego miejsca wszystkim podziękować. Wszystkim tym, którzy mieli odwagę przyznać się do inności. Chciałem także podziękować wszystkim organizacjom, które w ramach Ślōnskij Sztamy działały wspólnie. Będziemy dalej działać, a w tych 3 punktach naszego manifestu domagamy się w końcu zrozumienia. Uznanie języka śląskiego, a najlepiej Ślązaków za mniejszość etniczną i szeroko pojęta edukacja regionalna. Śląscy bohaterowie i nobliści powinni w końcu trafić do śląskiej przestrzeni publicznej. Dokładnie to samo z kulturą, dlatego organizuję w Parlamencie Europejskim cykl „Śląsk w Europie” – po pierwsze żeby edukować o Śląsku, po drugie żeby znajdować nowych sojuszników śląskiej sprawy.”

Dej pozōr tyż:  Zdarzyło się w lipcu – śląskie kalendarium

„Wyniki NSP2021 powinny być wskazówką dla rządzących: nie można lekceważyć potrzeb i pragnień ludzi, którzy uważają się za Ślązaków. My tą mniejszością jesteśmy, czy się to komuś podoba, czy nie. Najliczniejszą i nieuznawaną.”

Maciej KOPIEC, Poseł na Sejm RP: „Ślōnsko Sztama odniosła olbrzymi sukces, który polegał na tym, że przynależność do narodowości śląskiej zadeklarowało prawie 600 000 osób. Cieszy mnie bardzo, że nadal współpracujemy, także przy dwóch bardzo ważnych projektach ustaw: o języku śląskim i śląskiej mniejszości etnicznej. Tutaj nie ma miejsca na żadne podziały, a śląska społeczność zasługuje na skuteczną grupę polityków i aktywistów stojących po śląskiej stronie.”

dr Tomasz SŁUPIK, Uniwersytet Śląski: „Ślōnsko Sztama żyje. Wyniki Spisu Powszechnego kolejny raz dobitnie pokazują, że śląskie aspiracje są silne i państwo polskie w oparciu o istniejące prawo winno uznać śląską mniejszość etniczną i język śląski za regionalny.”

dr Sebastian MUSIOŁ, Demokratyczna Unia Regionalistów Śląskich: „Wyniki Spisu Powszechnego udowodniły, że tożsamość śląska nie da się sprowadzić do folkloru. Nie wymiera. Chcą ja kultywować również młode pokolenia, chcą uczyć się godki, chcą poznawać historię regionu.
Jako obywatele Polscy oczekujemy, że nasze państwo uszanuje naszą świadomość i potrzeby.”

Peter LANGER, Ślōnskŏ Ferajna: „Dzisiyjszŏ akcyjŏ pokozuje nojważniyjsze co chcymy pedzieć, co my sōm nojsrogszõ grupa myńszościowo pod polskim reskiyrunkgiym kerŏ niy ma żŏdnych rechtōw. 21 storocze a w ala dymokratycznyj Polsce nŏjsrogszŏ myńszość niy ma rechtōw. Gŏdōmy głośno coby naszŏ Sztama dolecioła do polskigo Syjmu z tychwortem: fana mōmy, gŏdka mōmy, a nacyje niy ôddōmy!”

Dej pozōr tyż:  „Od przysiółka Żwaków po projekt PR–5”

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jedyn kōmyntŏrz ô „Manifest Ślōnskij Sztamy – jadymy dalij!

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza