„Le Petit Prince”, po naszymu „Mały Princ”

Ôd pŏru dni na rynku dostympnŏ je nastympnŏ publikacyjŏ po ślōnsku z audiobookym. Wydŏwnictwo Media Rodzina z Poznania przirychtowało ślōnskõ wersyjõ „Le Petit Prince” ôd Antoine’a de Saint-Exupéry’ego.

Po ślōnsku ksiōnżka mŏ tytuł „Mały Princ”. Je to jedna z nojbarzij znanych ôpowieści modernyj literatury i piyrszy rŏz ôpublikowanŏ była we 1943 roku. We Francyji je ôna uznŏwanŏ za nojlepszõ ksiōnżkã dwudziestego stoleciŏ. Do dziś była przełożōnŏ na wiyncyj jak trzista jynzykōw i dialektōw, a przedano było kole sto sztyrdziści milijōnōw egzymplŏrzi.

Autōr ślōnskij wersyje to Grzegorz Kulik, czōnek naszyj redakcyje, co mŏ na kōńcie ślōnske przekłady „Godnij Pieśni” Charlesa Dickensa i „Dracha” Szczepana Twardocha. Jak sōm pisze:

Niy spodziywoł żech sie, iże przidzie mi przełożyć „Małego Princa” na ślōnskõ mŏwã. Jak ino wydŏwnictwo spytało ale mie, czy bych chcioł, toch zarŏz ôdpedzioł, iże toć, że chcã. „Mały Princ” to przeca niyôbyczajnŏ historyjŏ ô tym, co w żywobyciu je richtich ważne, a skirz naszyj ludzkij natury, ta ôpowiyść po latach nic niy traci ze swojij aktualności. Niyrŏz we dziynnyj uwijaczce dobrze je na chwila stanōńć i spōmnieć sie słowa ôd liszki: „niczym sie niy widzi tak dobrze, jak sercym. To, co nojważniyjsze, tego ôczy niy widzōm.”

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Portal Wachtyrz.eu je za patrōna medialnego ksiōnżki, a kupić jã idzie miyndzy inkszymi we ślōnskim sklepie internetowym Silesia Progress. Do kożdyj ksiōnżki je dołōnczanŏ płyta ze audiobookym, co go piyknie nagroł Mirosław Neinert, ślōnski aktōr, dyrechtōr Teatru Korez w Katowicach.

Dej pozōr tyż:  Tynis: Petra Kvitová wygrała turniyj WTA

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza