La Dotta, La Grassa, La Rossa

La Dotta, La Grassa, La Rossa

Wjyżdżōm gynau w brzuch
tyj rubyj
zaczerwiyniōnyj
a pierōńsko mōndryj damy
zugym w pryndkojsiōm 300 na blacie.

Gnam przed siam z Firynze
Kaj ech bōł ricerca* robić
Jak to sam mianujōm

Ô Südtirol
Ftore żŏdnymu
se to sam z normōm niy kojarzi
yno dziwnym wzrokym mie se ôbjawiŏ.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Choby trocha u nŏs instytucje Ślōnzŏkōw abō ôd minderhajtu
do Polŏkōw kŏmisch se być zdŏwajōm

Wjyżdżōm ciymnymi gangōma
Choby jelitōma my gnali
Do tygo miasta hinein
Ale mōm nadziejŏ
Iże tyn tunel to barzij speiseruła je
Co żywi ta dama życiym.

Tako se czujam
Jako jŏdło
Ftore je ôżywiŏ
Dziynki ftorymu tyntni,
Żyje.
Bologna.

Jo Hannes Schlonsok

*la ricerca – forschung

Bologna – fot. Szs, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Dej pozōr tyż:  75 lat temu zmarł Gerhart Hauptmann

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza