KTG KARASOL w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych

 W dniu 6 listopada odbyło się kolejne spotkanie KTG KARASOL w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach.

Tym razem miała miejsce uroczysta inauguracja wzajemnej współpracy z udziałem zaproszonych gości w osobach pana prof. Jana Kaźmierczaka,  współzałożyciela KTG KARASOL pana Aleksandra Lubiny oraz koordynatorek projektu – pani Urszuli Nierada-Kwiatkowskiej i pani Ewy Kwaśniak.

Na wstępie głos zabrała pani dyr. Aneta Łosiewicz, witając zaproszonych gości i otwierając oficjalną  współpracę, po czym zaprosiła do wystąpienia gościa honorowego – prof. dr hab. inż. Jana Kaźmierczaka – nauczyciela akademickiego, polityka, samorządowca, posła na sejm VI i VII kadencji,  również Wiceprzewodniczącego Komitetu Inżynierii Produkcji PAN,  Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Oceny Technologii.

W swoim wystąpieniu pan profesor przedstawił młodzieży jeden z wydziałów Politechniki Śląskiej – Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, zajmującego w rankingach I miejsce w Polsce.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Zapoznał uczniów z kierunkiem, ukazując czym jest Inżynieria Produkcji we współczesnym świecie, jakie są perspektywy tego kierunku, możliwości badawcze w tym obszarze, perspektywy zatrudnienia w Polsce i na świecie.

Na zakończenie spotkania głos zabrał pan Aleksander Lubina, który podziękował za ciekawe wystąpienie oraz nakreślił ramy działalności KTG KARASOL w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych.

Prof. Jan Kaźmierczak

 

 

Aleksander Lubina KTG KARASOL

Opracowanie: Urszula Nierada-Kwiatkowska, Ewa Kwaśniak

 

Dej pozōr tyż:  Gabriela Szewiola: Pamiętasz...

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza