Książka “Dzieje górnictwa w Orzeszu” Andrzeja Adamczyka

Stowarzyszenie Miłośników Miasta Orzesze wydało książkę, która szczegółowo opisuje powstanie oraz rozwój górnictwa na terenie Orzesza i okolic. Do tej pory w miarę dokładnie opisano historię górnictwa z terenów Wielkiej Aglomeracji Śląskiej, Rybnika i okolic, kopalnie Książąt Pszczyńskich, itd. Przemysł wydobywczy w okolicach Orzesza nie doczekał się do tego momentu kompleksowego opracowania, choć to min. na tym terenie Salamon Isaac, poszukujący z ramienia rządu pruskiego złóż minerałów na Górnym Śląsku, odkrył w 1788r znaczne pokłady węgla kamiennego.

Historia  górnictwa w Orzeszu i okolicy jest udokumentowana gorzej z kilku powodów. Po pierwsze były to kopalnie prywatne, nie należące do Skarbu Pruskiego, ani do Książąt Pszczyńskich. Po drugie największa, skonsolidowana z wielu mniejszych orzeska kopalnia zakończyła swój żywot w 1913 roku. Górnictwo orzeskie funkcjonowało pomiędzy dwoma kolosami – zjednoczonymi kopalniami Książąt Pszczyńskich (od Łazisk po Katowice, Lędziny) a kopalniami okręgu rybnickiego (od Radlina po Czerwionkę) z drugiej strony. W miarę słabej jakości węgiel, ograniczone środki drobnych inwestorów, konkurencja spowodowały, że orzeskie gruby przegrały rywalizację na rynku węgla.

Misji przywrócenia pamięci o górnictwie w Orzeszu podjął się Andrzej Adamczyk, znany pasjonat, autor kilku cenionych prac o historii górnictwa z okolic Rybnika. Prace nad książką wymagały od niego dziesiątków godzin żmudnej pracy poszukiwań dokumentów z różnych Archiwów Państwowych, gromadzenia materiałów z prywatnych zbiorów, itp. Nieocenioną pracę przy tworzeniu tej książki wykonał śp. Eryk Markiewka, zmarły niedawno inżynier – pasjonat górniczej historii. Zdołał odczytać i przetłumaczyć szereg niemieckich rękopisów pisanych dawnym niemieckim alfabetem. Powstała unikatowa książka ukazująca fragment przemysłowej historii Orzesza oraz sąsiednich gmin, bowiem pola górnicze czy szyby kopalń znajdowały się na terenie sąsiednich miejscowości – min.Ornontowic, Dębieńska, Zawady itd. Mało kto wie, że kiedyś w dzisiejszym Orzeszu funkcjonowały 2 koksownie albo, że na orzeskiej kopalni zastosowano kolejkę z …trzema szynami.

Dej pozōr tyż:  75 lat temu zmarł Gerhart Hauptmann

Polecam tę książkę, wypełnia ona lukę w dokumentowaniu i popularyzowaniu historii naszego Hajmatu.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Do kupienia na Silesia Progress: https://www.silesiaprogress.com/pl/p/Dzieje-gornictwa-w-Orzeszu-Andrzej-Adamczyk/1330

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza